Vakbonden bereiken onderhandelingsresultaat met Cosun Beet Company

Na een lange periode van onderhandelingen en een onderbreking in verband met de zomervakanties, hebben de vakbonden en jullie werkgever een onderhandelingsresultaat bereikt. In dit nieuwsbericht lichten we de hoofdpunten uit het resultaat toe en nodigen we je uit voor de bijeenkomsten op locatie.

Loonbod het belangrijkste onderwerp

Deze ronde stond het loonbod bovenaan de agenda van de bonden en werkgever. Ingegeven door de ontwikkelingen in de wereld om ons heen zijn alle ogen natuurlijk gericht op de loonparagraaf. Dus na kort gesproken te hebben over de overige onderwerpen werd de weg vrijgemaakt om dit belangrijke punt te bespreken.

Uiteindelijk zijn we tot het volgende resultaat gekomen:

Looptijd                                        
15 maanden van 1 april 2022 – 30 juni 2023

Structurele loonsverhoging     
Verhoging van salarisschalen met 3,3% en daarop aansluitend een verhoging van de salarisschalen met € 75,- bruto.                                         

Eenmalig                                     
Een ‘energietoeslag’ van € 100,- per maand. Uitbetaald als een eenmalige uitkering van € 1.500,-. Deze wordt zo spoedig                                                                                                mogelijk nadat er is ingestemd met het onderhandelingsresultaat uitbetaald.

Toelichting loon
De afspraak die wij maakten over een percentage in combinatie met een vast bedrag maakt het lastig om precies aan te geven hoeveel jij er op vooruit gaat. Dat heeft namelijk te maken met jouw huidige salaris. Simpel gezegd: verdien je € 1000,- dan vertegenwoordigt een verhoging van € 75,- voor jou een hoger percentage dan voor de collega die € 4000,- verdient. Tijdens de ledenbijeenkomsten zullen we dit verder toelichten aan de hand van rekenvoorbeelden.

Om cao loonafspraken goed te kunnen vergelijken en te beoordelen is het verder belangrijk dat je deze altijd terug rekent naar een periode van 12 maanden. Het maakt namelijk nogal uit of er bijvoorbeeld 4% is afgesproken in een cao met een looptijd van 18 maanden of in een cao van 12 maanden. Wil je die 2 met elkaar vergelijken, dan moet je die 4% in de cao van 18 maanden terugrekenen naar 12 maanden. Dat wordt dan (4% : 18) x 12 = 2,67%.

Dat hebben we bij Cosun in deze tabel dus ook gedaan. De loonsverhoging die Cosun biedt is voor de cao Cosun van 15 maanden. En die hebben we teruggerekend naar een periode van 12 maanden.  

Onderstaand krijg je een indruk van de verhoging die deze afspraak voor jou betekent. We zijn daarbij uitgegaan van het eindsalaris in de salarisschalen. Verdien je minder dan het eindsalaris in de genoemde schaal dan komt het percentage voor jou hoger uit.
          
Schaal                                 Op basis van 12 maanden          Op basis van 15 maanden
Einde schaal 4                    4,56%                                           5,68%
Einde schaal 6                    4,36%                                          5,44%
Einde schaal 8                    4,05%                                          5,05%
Einde schaal 10                  3,74%                                          4,66%

Daarnaast ontvangt iedereen de eenmalige bruto bijdrage van € 1500,-- wat neer komt op een bruto bedrag van € 100,-- per maand.

Reiskosten
Naast deze loonafspraken is ook de kilometervergoeding aangepast naar de maximale fiscale vergoeding (0,21 ct per januari 2023). Daarnaast is het maximum aantal kilometers enkele reis verhoogd van 50km naar 75km.

Alternatief voor het vitaliteitsbudget

In de cao periode hebben we het vitaliteitsbudget al eens met elkaar geëvalueerd. Dit leidde tot voorstellen vanuit de betrokken bonden tot aanpassing van dit budget. Ook de werkgever wilde graag op een andere manier invulling geven aan het budget.

In de nieuwe opzet kunnen werknemers van Cosun Beet Company en Sensus gebruik maken van een breder pallet aan mogelijkheden. Er is bijvoorbeeld een verhoging van het fietsbudget naar € 1200,- en de mogelijkheid om de kosten die je maakt voor het verduurzamen van je woning gedeeltelijk vergoed te krijgen.

Andere afspraken

In de nieuwe cao maken we nog een aantal belangrijke afspraken. Zo hebben we een afspraak gemaakt over het aannemen van uitzendkrachten, bereikten we een akkoord over een thuiswerkvergoeding en een vergoeding voor het inrichten van de thuiswerkplek en spraken we af dat de jeugdschalen uit de cao verdwijnen (muv BBL trajecten).

In de bijlage van dit bericht tref je de complete tekst van het onderhandelingsresultaat met hierin alle overige afspraken.

Leden informatie bijeenkomsten

De onderhandelingsdelegatie van de vakbonden zal langskomen op de verschillende locaties om een toelichting te geven op het bereikte resultaat. We nodigen je graag uit om langs te komen op een van onderstaande bijeenkomsten:

Roosendaal donderdag 29 september:
Sessie 1 13.30 Sessie 2 14.30

Zaal wordt later bekend gemaakt

Puttershoek maandag 3 oktober:
Sessie 1 13.00 uur Sessie 2 14.00 uur

Zaal wordt later bekend gemaakt

Vierverlaten woensdag 5 oktober:
Tijd: Sessie 1 13.30 uur en Sessie 2 15.00 uur

 Bedrijfskantine

Dinteloord donderdag 6 oktober:
Tijd: Sessie 1 13.00 uur en Sessie 2 14.30 uur

Bedrijfskantine

Voor alle leden informatie bijeenkomsten volgen nog aparte uitnodigingen per locatie. Tijdens de leden bijeenkomsten kunnen de leden werkzaam bij Sensus aansluiten bij één van bovengenoemde locaties.

Stemmen

We willen iedereen in de gelegenheid stellen om te kunnen stemmen ook tijdens de campagne periode. Daarom hebben we in overleg met de kaderleden besloten om de stemming schriftelijk te houden. De stemming wordt gestart nadat wij de leden bijeenkomsten hebben gehouden.

Namens de onderhandelingsdelegatie CNV Vakmensen

Anthony Williams
Bestuurder CNV Vakmensen
06-18711343
a.williams@cnvvakmensen.nl

 

 

Downloads