Update Cosun en Sensu. We zitten op het juiste spoor, nu nog het juiste station vinden!

Op maandag 19 juni zijn er opnieuw gesprekken gevoerd tussen de vakbonden en de onderhandelingsdelegatie van Cosun over een nieuwe cao. In de vorige nieuwsbrief hebben we uitgelegd dat de gesprekken stroef liepen en dat er nog geen loonbod lag dat ook maar in de buurt kwam van de inflatie die jullie de afgelopen periode hebben gevoeld. Op 19 juni zijn er stappen gezet door zowel de vakbonden als de werkgeversdelegatie. In deze nieuwsbrief praten we je hierover bij.

Petitie massaal ondertekend
Tijdens de tweede gesprekken op 25 mei kregen de vakbonden en de kaderleden sterk het gevoel dat de werkgeversdelegatie twijfelde aan de mandaat die de vakbonden hebben en de eisen die zijn gesteld voor een nieuwe cao. Om het tegendeel te bewijzen is een petitie gestart waarin werknemers van Cosun zijn gevraagd hun solidariteit met de vakbonden uit te spreken. Deze petitie is in zeer korte tijd massaal ondertekend, ruim 650 handtekeningen in nog geen tien dagen. Gesteund door de handtekeningen zijn de vakbonden afgelopen maandag het gesprek aangegaan met de werkgeversdelegatie.
De petitie is aan het begin van het gesprek overhandigd aan de werkgeversdelegatie met de oproep dat het hoog tijd is voor een serieus loonbod waar verder over gesproken kan worden.

Na ontvangst van de petitie heeft de werkgeversdelegatie zich even teruggetrokken, na deze korte onderbreking hebben zijn duidelijk gemaakt dat de massale steun voor de vakbonden een duidelijk signaal is dat ook bij hen is binnengekomen.

Werkgever doet nieuw loonbod
De vakbonden hebben al bij aanvang van de gesprekken aangegeven dat koopkrachtreparatie de hoogste prioriteit heeft voor de werknemers. Ook is meermaals aangegeven dat werknemers niet accepteren dat een loonsverhoging opgeknipt wordt en dat er wederom een eenmalige uitkering wordt afgesproken. Standvastig hebben de vakbonden dit nogmaals herhaald en aangegeven dat een hernieuwd loonbod aan deze kaders moet voldoen om verder te kunnen spreken.

Met het hernieuwde loonbod van de werkgever kunnen we concluderen dat de petitie het nodige effect heeft gehad. De werkgeversdelegatie heeft aangegeven dat de knip in de loonsverhoging eruit wordt gehaald en dat ook de eerder voorgestelde eenmalige uitkering van tafel gaat. We gaan dus voor een loonafspraak wat uitsluitend structureel is en volledig per 1 juli 2023 ingaat, precies wat de vakbonden willen voor de werknemers. Jullie steun voor de inzet van de vakbonden heeft dus direct effect gehad!

Op 3 juli praten we verder
We zitten nu op het juiste spoor, maar moeten nog uitkomen op het juiste station. Dat wil zeggen dat we op maandag 3 juli het gesprek hervatten met de werkgeversdelegatie en we er als vakbonden alles aan gaan doen om tot een goede loonsverhoging te komen. Daarnaast gaan we ook verder spreken over alle andere voorstellen die zijn gedaan vanuit de vakbonden en de werkgeversdelegatie. In de vorige nieuwsbrief hebben we aangegeven waar de werkgever welwillend tegenover staat en over welke onderwerpen zij geen aanvullende afspraken wilt maken.

Samen sterk!
Nogmaals is gebleken dat solidariteit onder werknemers van groot belang is om tot goede afspraken te komen, de petitie is daar een goed voorbeeld van. Net zo belangrijk is een sterke vakbond op de werkvloer. Wij vragen onze leden om in gesprek te gaan met collega’s en hen in te schrijven als vakbondslid, want samen staan we sterker!

Mocht je vragen hebben over deze nieuwsbrief, de inzet van de vakbonden of anderszins opmerkingen hebben? Neem dan contact op met de kaderleden van de vakbond of zoek contact met de bestuurder.

Namens de onderhandelingsdelegatie werknemers

CNV Vakmensen                                   FNV
Wim Dinkela                                        Rob van der Meulen
Auke Borger                                        Arjan Dob
                                                         Bjorn van Lievenoogen
                                                         Paul Schijven
                                                         Stefan Smit
                                                         Arno van Overveld
                                                         Jeroen van Iersel

Anthony Williams Bestuurder                   Cem Lacin Bestuurder

VACOS
Jörgen den Biezen

Edwin Lubbers

Jan Admiraal Onderhandelaar

 

 

Heb je een vraag of opmerking voor de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error