Onderhandelingen lopen stroef bij Cosun bedrijven

Op donderdag 25 mei hebben de vakbonden en de onderhandelingsdelegatie van Cosun opnieuw met elkaar gesproken over de cao. De gesprekken lopen stroef en er is nog lang geen zicht op een acceptabel resultaat. In deze nieuwsbrief praten we je bij over de huidige stand van zaken

Jullie verhaal onder de aandacht

Na het verschijnen van de vorige nieuwsbrief hebben de vakbonden heel veel reacties ontvangen op het loonbod van de werkgever. In niet mis te verstane bewoordingen is door velen van jullie aangegeven dat het bod van de werkgever niet serieus te nemen is. Uit het bod van de werkgever klinkt geen enkele waardering voor jullie niet aflatende inzet. Gesproken wordt zelfs van een ‘schoffering’.

Wij zijn het overleg dus begonnen met het vragen van aandacht voor deze reacties en de gevoelens die het bod van de werkgever oproept. Dat is belangrijk omdat wij er uiteindelijk maar met één doel zitten, opkomen voor de belangen van een ieder die werkzaam is bij Cosun Beet Company, Sensus en de hoofdkantoororganisatie Cosun.

Zowel FNV, VACOS als CNV Vakmensen hebben op deze manier aandacht willen vragen voor de zorgen die werknemers in alle lagen van het bedrijf hebben.

Werkgever reageert op voorstellen en doet nieuw loonbod

Nadat ze ons verhaal en pleidooi hebben aangehoord komt de werkgever met een nieuw loonbod. Het nieuwe loonbod van de werkgever ziet er als volgt uit:

  • Per 1 juli: 4,5% met een minimum van € 225,- per maand
  • Per 1 januari: 1,0%
  • Een eenmalige uitkering van € 600,-

Uitgaande van een collega die aan het einde van schaal 6 zit en nu € 3.702,28 per maand verdient, komt dit voorstel neer op een gemiddelde verhoging van 6,58% in 12 maanden. De eenmalige uitkering tellen we uiteraard niet mee.

De werkgeversdelegatie heeft daarnaast gereageerd op de voorstellen vanuit de bonden. Zonder in details te treden (daar is een nieuwsbrief minder geschikt voor) is er in ieder geval bereidheid getoond om een afspraak te maken over € 14,- per uur als minimumloon in de cao, een bereidheid om een afspraak te maken over mantelzorgdagen en wil men opnieuw een afspraak maken over het vast aannemen van een groep uitzendkrachten.

Over andere voorstellen die zijn gedaan, bijvoorbeeld met betrekking tot het beperken van het aantal opkomstdagen, verlengen van de RVU en de pensioenfranchise, is werkgever op dit moment minder bereid een afspraak te maken.

Vakbonden overdrijven?

Nadat wij de vorige keer een klemmend beroep hebben gedaan op de werkgever om met een serieus loonbod te komen, zien wij ons nu geconfronteerd met een bod dat nog niet in de buurt komt van de inflatie. Het is daarmee gewoon een herhaling van zetten. Het wordt opnieuw pijnlijk duidelijk dat de werkgeversdelegatie onvoldoende goed weet wat er speelt op de werkvloer. Door opnieuw met een voorstel te komen dat niet in de buurt komt van koopkrachtbehoud drijven ze de boel op de spits en stevenen we af op een confrontatie.

Volgens de werkgeversdelegatie wordt de soep echter niet zo heet gegeten, uit de door hen gevoerde gesprekken zou namelijk blijken dat de werknemers in het bedrijf niet achter de standpunten van de vakbonden staan.

Daarnaast zou er door de minder goede cijfers die de Sensus organisatie op dit moment laat zien, best begrip zijn bij werknemers voor de vraag van de werkgever om de looneis te matigen. Kortom: de vakbonden overdrijven!

Werkgever overdrijft!

De werkgeversdelegatie schetst tijdens de overleggen een ontzettend negatief beeld van de marktomstandigheden van de Sensus organisatie. De slechte vooruitzichten kennen volgens de werkgever hun oorsprong in twee omstandigheden; aan de ene kant een lagere teelt van cichorei en aan de andere kant een verminderde vraag naar Inuline.

Zowel de verminderde vraag als de lagere teelt worden echter veroorzaakt door een hele tijdelijke dip in de markt. Dat zijn niet alleen de woorden van de vakbonden, dat zegt de CEO van Sensus zelf bij de werknemersbijeenkomsten die onlangs zijn gehouden. Na een slechte eerste en tweede kwartaal zijn de verkopen voor Q3 en Q4 gelukkig alweer herstellende. Bovendien wijzen alle marktanalyses uit dat Inuline een absolute groeimarkt is.

Belangrijk om in dat kader op te merken is ook hoe de Sensus organiseert in verhouding staat tot bijvoorbeeld Cosun Beet Company. Sensus is een veel kleinere onderneming en slechtere resultaten van Sensus drukken daarom slechts zeer beperkt op de resultaten van de totale groep.

Het is wat ons betreft mede daarom ook onacceptabel om op basis van een tijdelijk minder goede situatie zo hard in te grijpen op de loonontwikkeling van mensen die hun koopkracht het afgelopen jaar hebben zien verdampen. Zeker wanneer je je realiseert dat de hoge suikerprijs mede de veroorzaker is van de stijgende prijzen in de supermarkt!

Wat zijn namelijk de feiten:

  1. De inflatie die we (hebben) ervaren is de hoogste in de afgelopen 40 jaar;
  2. De suikerprijzen staan op het hoogste punt in 11 jaar;
  3. Zowel Sensus als Cosun Beet Company sloten het vorige boekjaar af met klinkende winstcijfers

Vakbonden standvastig

Op 19 juni spreken de vakbonden opnieuw met de werkgeversdelegatie. Wat ons betreft staat het loonbod in dat overleg bovenaan de agenda. De overige voorstellen die de werkgever heeft gedaan willen we pas serieus naar kijken als er ook blijk wordt gegeven van een serieuze reactie op ons verhaal.

Wij hebben de volgende uitgangspunten nadrukkelijk meegegeven ter voorbereiding op dat gesprek:

  1. De inzet van de vakbonden is gericht op het herstel en behoud van koopkracht;
  2. Wij willen dit realiseren door een cao af te spreken voor de duur van 12 maanden;
  3. Wij wensen een loonsverhoging af te spreken per ingangsdatum van de cao;
  4. Wij wensen geen afspraken te maken op basis van een éénmalige uitkering.

De vakbonden houden elkaar vast en zijn standvastig in hun eis om te komen tot het herstel en behoud van koopkracht. Wij blijven ons natuurlijk constructief opstellen en zullen altijd blijven praten zolang er uitzicht is op een goed akkoord. Maar toont de werkgever geen bereidheid om ons tegemoet te komen dan heeft het geen zin om door te praten.

Na 19 juni weten we waar we staan.  

Mocht je vragen hebben over deze nieuwsbrief, de inzet van de vakbonden of anderszins opmerkingen hebben? Neem dan contact op met de kaderleden van de vakbond of zoek contact met de bestuurder.

Sterke vakbond is nodig! Maak je collega lid!

Je collega lid maken van de vakbond? Klik op onderstaande link om hem of haar direct aan te melden en ontvang zelf een cadeaubon van € 20,-.

Klik hier om je collega lid te maken!

Namens de onderhandelingsdelegatie van CNV Vakmensen
CNV Kaderleden Wim Dinkela, Auke Borger                                               

Anthony Williams Bestuurder                     

 

 

 

Heb je een vraag of opmerking voor de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error