Leden stemmen in met resultaat Cao SuikerUnie

Naar aanleiding van het onderhandelingsresultaat tussen CNV Vakmensen, FNV, Vacos en de SuikerUnie hebben er in de week van 8 oktober ledenvergaderingen plaatsgevonden.

Stemming 
Tijdens die vergaderingen is het onderhandelingsresultaat toegelicht en was er gelegenheid om vragen te stellen. Voor en na die tijd kon er digitaal gestemd worden. De stemming liep tot en met 15 oktober. Een grote meerderheid (86%) heeft vóór gestemd. Dit geldt ook voor de leden van de overige bonden.

Definitieve tekst volgt
Instemming betekent dat de nieuwe Cao SuikerUnie nu vaststaat. De komende tijd worden de definitieve cao teksten opgemaakt. De salarisverhoging wordt met terugwerkende kracht doorgevoerd met de salarisbetaling in november 2019.

Procesafspraken
De nieuwe cao is hiermee rond. Daarnaast zijn er een aantal procesafspraken gemaakt. Vakbonden en SuikerUnie blijven met elkaar in gesprek over cao-gerelateerde zaken zoals Vitaal in het Werk. Mochten er ontwikkelingen zijn op dat gebied, dan stel ik jullie daarover uiteraard op de hoogte.

Loes Dreschler,
bestuurder CNV Vakmensen
E l.dreschler@cnvvakmensen.nl
M 06 – 2047 1883