Gesprekken nieuwe cao Cosun Beet Company, Sensus en Cosun Hoofdkantoor van start

Op 9 mei jl. spraken de onderhandelingsdelegaties van de vakbonden voor het eerst met de werkgever over de inzet voor de nieuwe cao. In deze nieuwsbrief geven we een toelichting op deze eerste ronde van gesprekken en lees je wat het loonbod van de werkgever is.

De vakbonden aan het woord

Het overleg is begonnen met een toelichting op de verschillende voorstellen die door de drie betrokken bonden zijn gedaan. Er staan veel onderwerpen op de agenda van de vakbonden. Zo zijn er bijvoorbeeld voorstellen gedaan die betrekking hebben op de pensioenopbouw, de uitbreiding en inzet van het vitaliteitsarrangement, het afschaffen van de opkomstdagen en is er aandacht gevraagd voor het onderwerp werkdruk.

Naast de verschillende besproken onderwerpen is de inzet van de vakbonden er vooral op gericht een fatsoenlijke loonafspraak te maken. Belangrijk omdat de aanhoudende hoge inflatie de koopkracht van werknemers enorm onder druk heeft gezet. Fatsoenlijk betekent dat wij tenminste behoud van koopkracht willen realiseren voor de mensen die onder de cao vallen. Verder zijn alle partijen het er over eens dat we willen gaan voor een éénjarige cao.

Werkgever doet een loonbod

Naast een aantal punten die de werkgever graag aangepast zou zien in de nieuwe cao is er aan het einde van het overleg ook een loonbod gedaan door de werkgever. Dit loonbod ziet er als volgt uit:

  • Een structurele verhoging van 3,5% + € 50,- per 1 juli 2023
  • Een structurele verhoging van 1,0% per 1 januari 2024

Daarnaast biedt de werkgever per 1 juli 2023 een eenmalige uitkering van € 50,- per maand gedurende de looptijd van de cao. Deze vervalt dus weer na afloop van de cao en telt ook niet mee voor je pensioen, toeslagen of vakantiegeld bijvoorbeeld.

Uitgaande van een collega die aan het einde van schaal 6 zit en nu € 3.702,28 per maand verdient, komt dit voorstel neer op een gemiddelde verhoging van 5,37% in 12 maanden. De eenmalige uitkering tellen we uiteraard niet mee.

Loonbod kan en moet beter

De werkgeversdelegatie heeft voor het doen van dit loonbod een uitgebreide toelichting gegeven op de resultaten, die zijn behaald in de afgelopen periode, en heeft de context geschetst waarin de onderneming zich begeeft. Zoals jullie allemaal weten, staat de suikerprijs op het hoogste niveau sinds 2011 en er is geen enkele aanleiding om aan te nemen dat deze op korte termijn gaat dalen.

Hoewel er natuurlijk altijd de nodige uitdagingen zijn – en we onmogelijk kunnen voorspellen wat de toekomst brengt -  is onze algemene indruk daarom ook dat het uitzonderlijk goed gaat en dat is natuurlijk ontzettend goed nieuws.

Het enige dat nog harder lijkt te stijgen dan de wereld suikerprijs, zijn de prijzen in de supermarkt. De aanhoudende hoge inflatie heeft de koopkracht van werkend Nederland ontzettend onder druk gezet en het afspreken van een goede cao is daarom belangrijker dan ooit. Een cao die uitgaat van tenminste het herstel en behoud van koopkracht.

Wat de vakbonden betreft, bieden de bedrijfsresultaten en marktomstandigheden meer dan voldoende perspectief op een goed cao resultaat. In onze eerste reactie hebben we daarom bij de werkgever aangegeven dat het voorstel van de werkgever niet in de buurt komt van hetgeen de vakbonden wensen af te spreken. Dat kan beter. Dat moet beter!

Volgend overleg

Op donderdag 25 mei komen de vakbonden en de werkgever opnieuw bij elkaar en zullen we voor het eerst inhoudelijk spreken en onderhandelen. De werkgever zal dan ook gaan reageren op de voorstellen, die door de vakbonden zijn gedaan, en als vakbonden zullen we uitgebreid en gezamenlijk reageren op de voorstellen en het loonbod van de werkgever.

We kunnen alleen maar aannemen dat het gesprek van 9 mei de werkgeversdelegatie voldoende stof tot nadenken heeft gegeven en dat we de volgende keer een serieus loonbod tegemoet kunnen zien.

Na afloop van deze ronde onderhandelingen zullen we jullie opnieuw voorzien van een update in de vorm van een nieuwsbrief.

Mocht je vragen hebben over deze nieuwsbrief, de inzet van de vakbonden of anderszins opmerkingen hebben? Neem dan contact op met de CNV kaderleden Wim Dinkela of Auke Borger of zoek contact met ondergetekende. 

Anthony Williams
Bestuurder CNV Vakmensen 
0618711343
a.williams@cnvvakmensen.nl

 

 

 

Stel hier je vraag aan de onderhandelaar

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error