Geen onderhandelingsresultaat Cosun Beet Company

Helaas is het vandaag niet gelukt om tot een CAO onderhandelingsresultaat te komen met Cosun Beet Company (CBC). De verschillen bleken te groot. CBC komt volgende week met een eindbod.
In aanloop naar de onderhandelingen van vandaag hebben CNV en FNV afgelopen donderdag(avond) ledenvergaderingen belegd. Tijdens deze vergaderingen zijn de onderwerpen RVU en loon aan de orde gekomen. De uitkomst hiervan was dat voor een gedeelte van het personeel RVU een belangrijk onderdeel is, echter de grote meerderheid hecht meer waarde aan een goed loonbod. Als het gaat om actiebereidheid geldt dezelfde verhouding. In overleg met de kadergroepen van zowel CNV als FNV is besloten van de RVU regeling, zoals deze door CBC is voorgesteld, geen breekpunt te maken.

Vanmorgen hebben wij aangegeven dat de voorgestelde RVU regeling akkoord is onder bepaalde voorwaarden: een loonsverhoging van 3% ingaand per 1 januari 2021, een looptijd van 14 maanden + een eenmalige bruto vergoeding van € 450,-. Ook is aangegeven dat de door CBC voorgestelde wijziging op de 80-90-100 regeling (minimaal 10 jaar in dienst) niet acceptabel is. Als aanvulling c.q. uitbreiding op de RVU regeling is tenslotte nog een hardheidsclausule voorgesteld (voor medewerkers die niet onder de huidige definitie vallen maar volgens de Arboarts wel als aantoonbaar verminderd duurzaam inzetbaar worden aangemerkt). 

Ondanks pogingen elkaar te vinden en tot een onderhandelingsresultaat te komen is dit helaas niet gelukt. De loonvraag bleek een stap te ver. CBC hoopt volgende week een eindbod neer te leggen. Dit eindbod wordt uiteraard ter stemming aan jullie voorgelegd. 

Het is jammer dat partijen niet tot een resultaat hebben kunnen komen. Jullie geduld wordt daardoor weer op de proef gesteld. Daarnaast is het zo dat mijn dienstverband bij CNV Vakmensen volgende week eindigt. Ik had gehoopt op een mooi resultaat als afsluiting. Dat is niet gelukt. Mijn opvolger is gelukkig al bekend en is vanmorgen ook aanwezig geweest bij de (online) onderhandeling. Zijn naam is Anthony Williams, te bereiken via: a.williams@cnvvakmensen.nl en 06-18711343. Uiteraard zorgen wij voor een goede overdracht. 

Ik wil jullie alvast danken voor het in mij gestelde vertrouwen.

Met vriendelijke groet,

Loes Dreschler
Bestuurder CNV Vakmensen
06-20471883