CAO overleg eerste ronde

Gisteren vond het eerste verkennende cao overleg tussen de bonden en jullie werkgever plaats. Hieronder informeer ik jullie over de voorstellen en het verloop van het gesprek.

Voorstellen CNV
De CNV voorstellen stuur ik als bijlage bij dit bericht mee. De voorstellen zijn op basis van jullie input en na overleg met de cao commissie, bestaande uit Wim Dinkela, Ronald Zantingh en ondergetekende, tot stand is gekomen. Afgelopen maandag is de brief naar jullie werkgever Cosun Beet Company, Cosun Holding en Sensus BV (hierna CBC) gestuurd.

Ook de andere bonden, FNV en Vacos, hebben hun voorstellen maandag jl. met CBC gedeeld. Van CBC ontvingen we een startbrief met daarin de markt- en bedrijfsontwikkelingen. Gisteren kwamen alle partijen online bij elkaar om de voorstellen en ontwikkelingen toe te lichten.

Overleg
Het was een goed overleg waarin door CBC is aangegeven hoe het jaar 2020 er financieel gezien uitzag en hoe er naar de toekomst wordt gekeken. Corona heeft de nodige impact gehad maar is gelukkig niet van grote invloed geweest op de financiële situatie. Na twee jaren van verlies is er over 2020 winst gemaakt. Onder meer door incidentele meevallers. 

Eerste loonbod
Tijdens het overleg is door CBC een eerste cao loonbod neergelegd van 1,5 % uitgaande van een looptijd van een jaar. Daarnaast is er ruimte voor een eenmalige vergoeding ter hoogte van € 450,- bruto. Hoewel dit voorstel nog niet in de buurt komt van onze voorstellen, is het fijn dat er in ieder geval een startbod is gedaan. Met dit bod gaan we verder tijdens het volgende overleg op 14 december aanstaande. Uiteraard komen dan ook de andere voorstellen aan de orde.

Ik houd jullie op de hoogte van het vervolg. Bel of mail mij gerust als er tussentijds vragen zijn. 

Met vriendelijke groet,

Loes Dreschler
Bestuurder CNV Vakmensen
06-20471883
l.dreschler@cnvvakmensen.nl

Downloads