Bonden en werkgever spreken verder over de cao van Cosun Beet Company en Sensus

Op 6 juli 2022 onderhandelden de delegaties van de vakbonden en de werkgever opnieuw over de inzet voor de nieuwe cao. Na de eerste ronde waarin de voorstellen van partijen zijn toegelicht, hebben we nu inhoudelijk gesproken. Hierbij waren de kaderleden van de bonden aanwezig.

Kwalitatieve afspraken

De werkgever heeft in de tussenliggende periode nagedacht over de door de vakorganisaties gedane voorstellen. Het feit dat er lang tussen de overleggen zat, heeft duidelijk geleid tot creativiteit in het denken van de werkgeversdelegatie.

In de basis zijn we positief over de voorstellen die er tot nu toe zijn gedaan. We zien dat er goede stappen worden gezet in het denken over het vitaliteitsarrangement, de uitbreiding van cao à la carte en de reiskostenvergoeding. Er is verder ook gesproken over de positie van uitzendkrachten, de collega’s die thuis werken en over de ontwikkeling van werknemers in het bedrijf. Op al deze onderwerpen hebben wij voldoende aanknopingspunten gezien voor een vervolg.

Loonbod

Belangrijk onderwerp voor de onderhandelingen is het loonbod. Vooraf is duidelijk dat de bonden inzetten op een passende loonsverhoging. Passend betekent in dit geval dat wij gaan voor een fatsoenlijke compensatie van de inflatie waar werknemers zich mee geconfronteerd zien. Het maken van een goede afspraak over loon is deze ronde misschien wel belangrijker dan ooit.

De werkgeversdelegatie heeft in de afgelopen weken ook nagedacht over wat in hun ogen een passend bod zou zijn. Dit heeft geleid tot een eerste loonbod van 2,8% voor een éénjarige cao. Wat de vakbonden betreft, is dit een teleurstellend bod. Dat hebben wij ook zo overgebracht.

Cao-onderhandelingen voeren wij altijd tegen de achtergrond van een markt- en bedrijfssituatie. Wanneer we daar op inzoomen, dan zien we dat Cosun ‘gewoon’ een gezonde onderneming is. Hoewel niemand de toekomst exact kan voorspellen, zien wij geen concrete zorgelijke signalen die ons brengen tot andere inzichten.

Hoe anders is dit voor werkend Nederland? Historisch hoge inflatie drukt op de koopkracht en we zien dat niet alleen de lagere inkomensgroepen, maar ook middeninkomens steeds meer moeite hebben om de maandelijkse boekhouding rond te krijgen. 

Het is belangrijk dat werkgevers – daar waar het kan – de verantwoordelijkheid pakken door de lonen significant te verhogen. Bij Cosun Beet Company en Sensus is dit wat ons betreft absoluut mogelijk en daarnaast ook hard nodig.

Het vervolg

Na de vakanties hervatten wij de gesprekken over de nog openstaande punten en het loon in het bijzonder. Wij vertrouwen erop dat deze periode van bezinning de werkgeversdelegatie tot nieuwe inzichten zal brengen en dat wij een écht passend loonbod tegemoet kunnen zien bij de start van de volgende ronde. Deze staat gepland op 31 augustus 2022.

Mocht je vragen hebben over deze nieuwsbrief, de inzet van de vakbonden of anderszins opmerkingen hebben? Neem dan contact op met de kaderleden van de vakbond of zoek contact met de bestuurder. We staan je graag te woord!

Cao-traject online

Op de cao-pagina is nu de cao-tijdlijn actief. Tijdens het hele traject kun je meepraten, je vragen stellen of reageren. Zo heb jij, samen met jouw collega's, invloed op de cao. Klik hier om direct naar de cao-pagina te gaan

Mede namens CNV kaderleden Wim Dinkela en Ronald Zantingh,

Anthony Williams
Bestuurder CNV Vakmensen
M  06-18 71 13 43
E   a.williams@cnvvakmensen.nl