Al het nieuws

Uitslag CNV-enquête en voorstellenbrief Coca-Cola

Op donderdag 16 februari hebben de CNV-leden een nieuwsbrief ontvangen voor een enquête. Er is jullie gevraagd dit ook te delen met niet-leden. Zestien collega’s hebben de CNV-enquête ingevuld, waarvoor dank. Op basis van de enquête en de ledenraadpleging van 10 februari heeft CNV Vakmensen een voorstellenbrief opgesteld.

Onderstaande zestien collega’s hebben de CNV-enquête ingevuld:

 • 14 leden van CNV Vakmensen
 • 2 niet-leden
 • 1 lid van FNV

De mening van de CNV-leden zijn doorslaggevend.

Wat komt er in de CNV-voorstellenbrief?

CNV Vakmensen stelt een verhoging van de feitelijke salarissen en salarisschalen voor van 4% die deels in euro’s gegeven kan worden.
Jullie gaven verschillende antwoorden over de hoogte van het percentage loonsverhoging. Gemiddeld kwam dit uit op een percentage van 4%. De motiveringen waren vrijwel allemaal hetzelfde: behoudt van koopkracht. Vierenveertig procent van de ondervraagden in de enquête geeft aan graag een combinatie van een procentuele verhoging en een vast bedrag te ontvangen. Dit was de grootste groep in vergelijking tot 25% die koos voor een vast bedrag en 31% die koos voor een vast percentage.

 • RVU: 3 jaar eerder met pensioen.
 • Meer aandacht voor de positie van uitzendkrachten en continuering van loopbaangesprekken.
 • Continuering van de generatieregeling zoals deze in de vorige cao is afgesproken: 60% werken, 70% loon en 100% pensioenopbouw.
 • Het mogelijk maken van een vierdaagse werkweek voor iedere leeftijd.
 • Uitbreiding van de generatieregeling: 80% werken, 90% loon en 100% pensioenopbouw.
 • Meer aandacht voor overwerk en werkdruk.
 • Het opnemen in de cao van de aanvulling van het loon van de partner bij geboorteverlof tot 100%.
 • Cao-boekje zowel fysiek als online beschikbaar stellen voor iedere werknemer.

De precieze voorstellen kun je nalezen in de bijlage.
CNV Vakmensen is op zoek naar een CNV-lid die voortaan mee wil gaan naar het cao-overleg. Wil je dat een keer proberen? De onderhandelingen starten op 8 maart. Als je dit graag zou willen of je hebt nog vragen, bel of mail ons.

Meepraten op de cao-pagina

Op de cao-pagina is het hele cao-traject te volgen. Bij alle fases kun je meekijken, je vraag stellen of reageren.
Ga direct naar de cao-pagina van Coca-Cola

Roel van Riezen
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 51 60 20 34
E r.vanriezen@cnvvakmensen.nl

Sanne Koevoets
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 28 86 65 78
E s.koevoets@cnvvakmensen.nl

 

Downloads

Heb je een vraag of opmerking over dit nieuwsbericht?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error