Vakbonden en Cargill zijn uit onderhandeld!

Helaas zijn de onderhandelingen op 13 september in de 4e onderhandelingsronde stuk gelopen. Dit is het minst gewenste scenario. Cargill was ook in de 4e ronde niet bereid om in de buurt te komen van de voorstellen van de vakbonden CNV en FNV. Het eerdere loonbod werd verbeterd met slechts 0,25% op basis van 20 maanden.

Wat lag er op tafel?

Cargill deed op 13 september een loonbod van APC + 2,25% met een looptijd van 20 maanden (1 augustus 2023 t/m 1 april 2024). Op jaarbasis (12 maanden) is dit 1,35% loonsverhoging. Daarnaast werden bijna alle andere voorstellen van CNV en FNV van tafel geveegd. Cargill is alleen bereid om een vergewisbepaling op te nemen voor uitzendkrachten en in de cao en haar bijdrage voor de WGA premie te verhogen met 0,01%.

Op deze manier heeft het voor vakbonden geen zin om door te onderhandelen. CNV heef met klem gevraagd aan Cargill om een constructieve houding aan te nemen. We hebben de onderhandelingsdelegatie van Cargill verteld dat een stakingstraject bijna onvermijdelijk is als ze niet bereid zijn om serieus te onderhandelen. Desondanks was Cargill niet bereid om 13 september een fatsoenlijk bod op tafel te leggen. Op ons verzoek om een constructief houding aan te nemen en te komen met een serieuze loonbod, kwam Cargill dus met een verbetering van 0,25% over 20 maanden (0,15% over 12 maanden)! Helaas werd hiermee onze vermoedens bevestigd dat Cargill in deze cao onderhandeling de werknemers en de vakbonden niet serieus neemt. Cargill is zich degelijk bewust dat zij met deze houding het risico van acties op zich afroept.

Eindbod

Tijdens de tweede en de laatste vierde onderhandelingsronde hebben de vakbonden aan Cargill gevraagd om een eindbod te doen. De reden dat wij vroegen om een eindbod is omdat Cargill zich niet constructief opstelde en niet bereid was om tegemoet te komen aan onze voorstellen. Voorafgaand aan de cao onderhandelingen weet zowel een werkgever als een vakbond wat zijn mandaat is en hoever ze bereid zijn om te onderhandelen. Als jullie werkgever een eindbod had gedaan aan de onderhandelingstafel hadden wij dit ter stemming voor kunnen leggen aan de vakbondsleden.

Cargill heeft helaas ook gisteren geweigerd om een eindbod te geven aan de vakbonden. Nu schrijft zij in haar eigen interne communicatie wel over een eindbod en kondigt aan dat zij dit met de werknemers wil delen. Op deze manier wil Cargill de vakbonden buitenspel zetten!

Als het gaat om banding personeel dan kan Cargill eenzijdig beslissen over de arbeidsvoorwaarden. Maar dat geldt niet voor het cao personeel! Het personeel dat onder de cao valt wordt vertegenwoordigd door vakbonden die collectief onderhandelen. Door collectieve onderhandelingen zorgen we er samen voor dat personeel niet tegen elkaar wordt uitgespeeld en we het beste resultaat halen voor het totale cao personeel.

Cargill had vanaf de start van de onderhandelingen maanden de tijd om een eindbod op de onderhandelingstafel te leggen. Vakbonden hebben daar notabene om gevraagd! Cargill heeft geen eindbod willen doen aan de onderhandelingstafel, dit betekent dat wij het niet aan onze leden zullen voorleggen.

Financiële situatie Cargill

Cargill heeft in het fiscale jaar van 2023 opnieuw haar omzet fors verhoogd naar 177 miljard dollar. Winst bedraagt naar schatting rond 20 miljard dollar. Wereldwijd werken er 155.000 werknemers voor Cargill. Omgerekend betekent dit per werknemer een winst van ongeveer 77.150 dollar. Er zijn ongeveer 600 werknemers die onder jullie cao Cargill vallen. Met z’n loonbod zegt Cargill in feite dat ze van deze winst op jaarbasis een karige 1,35% (= 624.915 dollar) als loonsverhoging aan zijn werknemers wilt betalen. 

Hoe nu verder? Driekwart ledenvergaderingen

Vakbonden CNV en FNV gaan beiden terug naar hun achterban. Jullie hebben als leden altijd het laatste woord. We zullen in de ledenvergadering toelichting geven over de onderhandelingen. Daarnaast vragen wij de leden of zei bereid zijn om aan Cargill een ultimatum te sturen en bereid zijn om actie te voeren voor een betere cao.

Als drie kwart van de leden van CNV en FNV (elk bond stemt apart) voor actie stemt zullen wij Cargill een ultimatum stellen en overgaan tot acties. In vakbondsjargon noemen wij dit een driekwart stemming. Dit is voor vakbonden van statutair belang om de stakingskas van de vakbond te kunnen openen als er gestaakt wordt. Belangrijk om te weten is dat het gaat om drie kwart van het aantal leden dat fysiek aanwezig is bij de ledenvergaderingen!

Aangepaste data (gezamenlijke) ledenvergaderingen

CNV en FNV hebben besloten de ledenvergaderingen eerder te organiseren dan vorige keer is aangekondigd.  Het is al maanden geleden dat we zijn gestart met de onderhandelingen. Vanwege de zomerperiode heeft het traject ook langer geduurd. We kunnen ons voorstellen dat veel leden graag op korte termijn met ons willen praten over de onderhandelingen. We willen ook zo snel mogelijk horen van onze leden of ze bereid zijn om actie te voeren. Daarnaast hebben we besloten om de vergaderingen als vakbonden gezamenlijk te organiseren. Op die manier worden de leden van CNV en FNV op hetzelfde moment van dezelfde informatie voorzien. Bovendien weten we dan na de laatste ledenvergaderingen van beide bonden wat de actiebereid is. De gezamenlijke ledenvergaderingen CNV en FNV zal uit twee delen bestaan:

Eerste deel: in gezamenlijke bijeenkomst informatie over het proces en stand van zaken van de cao onderhandeling

Tweede deel: elke bond zal in een aparte ruimte stemmen over het stellen van ultimatum en voeren van actie 

We roepen alle leden van CNV en FNV op die onder de cao Cargill BV vallen om deel te nemen aan deze ledenvergaderingen en te stemmen over acties. 

  • Amsterdam: woensdag 20 september 2023 om 13:30 en 15:15 uur (locatie lunchroom)
  • Botlek: donderdag 21 september 2023 om 13:30 uur en 15:00 (locatie zaal Soja)
  • Bergen op Zoom: woensdag 27 september om 13:00 uur en 15:00 uur (locatie zaal Mars)
  • Sas van Gent: donderdag 28 september 2023 om 12:30 uur en 14:00 uur (locatie zaal Chopin)

Als jouw collega ook mee wil praten, maar (nog) geen CNV lid is, kan hij/zij zich of via deze link:
Word lid | CNV Vakmensen 

Mocht je vragen hebben die je niet op de ledenvergadering wil stellen, bel, app of mail mij gerust!

Tot ziens tijdens de ledenvergadering.

Met vriendelijke groet,

Mede namens de CNV kaderleden,

Mirjam van Leussen

Bestuurder CNV Vakmensen

T: 0628866597
E: m.vanleussen@cnvvakmensen.nl