Al het nieuws

Update Stand van Zaken Cargill

Nadat afgelopen donderdag de leden van het CNV zich op een actievergadering hebben uitgesproken voor acties, is er een ultimatum verstuurd naar Cargill dat morgen (18-1) om 12 uur afloopt. Helaas is Cargill op het moment van schrijven (zondagavond 17-1 22:48) nog niet ingegaan op het ultimatum. Grote kans dat de acties dan ook helaas door moeten gaan.

Ultimatum
De eisen in het ultimatum van CNV zijn simpel: 4% loonsverhoging per 1-8-2020, invoeren van de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) en het sociaal plan vastleggen voor drie jaar.

Nieuw bod Cargill
Cargill heeft vandaag (17-1) medegedeeld dat ze haar bod verhoogt van 3,5% voor 18 maanden naar 4% voor 18 maanden en verder niks herziet. Dat wil zeggen daarnaast de RVU-regeling invoeren (maar alleen als we ja zeggen tegen de volledige cao) én het sociaal plan verlengen voor een jaar (ipv drie). Wij hebben dit bod besproken met onze actieve leden en geconstateerd dat dit bod niet voldoet aan het met de leden gestelde ultimatum. Daarnaast blijft het bod, gecorrigeerd voor de langere looptijd, met 2,7% op jaarbasis opvallend genoeg onder de loonstijging die gemiddeld in 2020 is gerealiseerd uitkomen (zo rond de 3%).

Hoe verder ?
Bij het CNV bepalen de leden de koers, dus als we bepalen (in meerderheid overigens) om een ultimatum te stellen op basis van 4% op jaarbasis en niet akkoord te gaan met een loonstijging van 2,3% op jaarbasis (12/18 maanden x 3,5%), dan kunnen we ook niet bij voorbaat ons ultimatum intrekken bij een stap van Cargill naar 2,7% op jaarbasis (12/18 maanden x 4%).

Wij zullen dan ook de acties doorzetten zonder tegenbericht bij Cargill en vanaf morgen 12 uur in de middag mogelijkerwijs acties opstarten. Hou vooral de berichtgeving vanuit collega's en actiecommités van de bonden FNV en CNV goed in de gaten. Als je mee wil doen, let dan ook vooral op de formulieren die we al verzonden hebben om zo COVID-proof mogelijk actie te voeren als je jezelf inschrijft als staker. CNV-medewerkers zullen aanwezig zijn op locatie om daar waar gestaakt wordt je te registreren. Mocht daarbij onverhoop wat misgaan stuur even een appje of telefoontje naar je bestuurder Michiel Wallaard via 06-20471892 of m.wallaard@cnvvakmensen.nl

We willen hierbij wel aangeven dat CNV opereert als ledendemocratie. Dus mocht je een afwijkende mening hebben over het afwijzen van het bod en wel willen dat CNV zijn mandaat verruimd ten opzichte van het ultimatum, dan kan je altijd je signalen delen met je bestuurder Michiel Wallaard via m.wallaard@cnvvakmensen.nl . Wij hebben echter gemeend dat we niet geloofwaardig zijn naar onze leden als we opeens gaan bewegen terwijl Cargill niet ingaat op het met leden afgestemde ultimatum.

Wij wensen eenieder veel sterkte en wijsheid toe de komende dagen, houden jullie op de hoogte en hopen op een snelle oplossing voor dit vervelende, maar uiteindelijk zakelijke geschil. De sleutels voor een snelle oplossing liggen daarbij niet in de laatste plaats in handen van Cargill zelf.