Praktische instructies staking Cargill

Zoals jullie in de vorige nieuwsbrief hebben gelezen loopt het ultimatum vandaag 5 oktober om 23.00 uur af. CNV en FNV leden zullen vanaf die tijd staken op verschillende locaties. In deze nieuwsbrief ontvangen jullie praktische instructies voor deze stakingen.

Afspraken tussen Vakbonden en Cargill

Maandag en woensdag hebben vakbonden verschillende technische overleggen gevoerd met Cargill. Op centraal niveau hebben we algemene spelregels over de stakingen met elkaar opgesteld. In de bijlage vinden jullie deze centrale afspraken ter kennisname.

Een belangrijke afspraak is; ‘het is aan vakbondsleden zelf om te bepalen of zij willen deelnemen aan de acties. Werknemers worden 'noch in toon noch middels bewoordingen’ bedreigd met eventuele repercussies wanneer zij deel willen nemen aan de staking.’

Zowel de vakbonden als Cargill vinden intimidatie van stakers om aan het werk te gaan, of intimidatie van werkwilligen om te staken onacceptabel. Als er incidenten plaatsvinden, als leidinggevenden zich vervelend gedragen tegenover stakers, roep ik CNV leden op om dit direct bij mij te melden!

Per locaties zijn er ook aanvullende afspraken gemaakt over de minimale bezetting om de veiligheid te waarborgen tijdens de stakingen. Deze specifieke afspraken zijn ook bekend bij het actiecomite van CNV en FNV op verschillende locaties. Mocht je hierover een vraag hebben, dan kun je die stellen aan mij of één van de kaderleden.

CNV Stakingsformulieren

Vandaag ontvangt ieder CNV lid een stakingsformulier op zijn of haar huisadres. Mocht je geen stakingsformulier hebben ontvangen stuur dan direct een email naar secretariaat@cnvvakmensen.nl. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je adresgegevens niet juist in ons systeem staan.

Als staker dien je dit formulier mee te nemen naar de locatie waarop je je registreert als staker. Het stakingsformulier (voorzien van jouw handtekening) lever je in bij de CNV bestuurder of CNV kaderlid. Als er geen CNV bestuurder of CNV kaderlid aanwezig is, kun je het formulier ook bij een FNV kaderlid inleveren. Hetzelfde stakingsformulier kan worden gebruikt voor maximaal 7 stakingsdagen in dezelfde week. Als de staking langer duurt ontvangen CNV leden nieuwe stakingsformulieren thuis.

Met dit stakingsformulier kunnen wij de stakingsdag in behandeling nemen en voor uitbetaling zorgen. Zonder formulier kunnen wij geen stakingsuitkering verstrekken. Na verwerking en controle in Utrecht zal het stakingsgeld zo snel mogelijk, binnen 5 werkdagen, uitgekeerd worden.

Let op: wij adviseren om altijd met je telefoon een foto te maken van het ingevulde stakingsformulier, mocht het formulier niet goed aankomen op het CNV hoofdkantoor dan kunnen we de foto gebruiken.

Stakingsuitkering

De hoogte van de stakingsuitkering aan CNV leden is € 73, per stakingsdag gedurende de eerste 5 stakingsdagen. Vanaf de 6e stakingsdag is de stakingsuitkering hoger, dan is de stakingsuitkering € 100,- netto per dag. Het zijn netto bedragen, dat wil zeggen dat er geen loonbelasting of premies in mindering worden gebracht.

Locaties en tijden om te registeren

Hieronder vinden jullie de locaties en tijden waarop je jezelf kan registeren als staker. In Botlek en Bergen op Zoom zijn CNV kaderleden aanwezig. In Amsterdam en Sas van Gent kun je je registeren bij FNV kaderleden, als er geen CNV bestuurder of kaderlid aanwezig is.  

Cargill vestiging

Locatie stakingsregistratie

Tijd stakingsregistratie

Botlek

Welplaatweg 34, 3197 KS Botlek Rotterdam

 

9.00 of 14.00 uur

Bergen op Zoom

Sportcentrum De Karmel,

Karmel 4, 4613 Bergen op Zoom

9.00 of 14.00 uur

Amsterdam en Schiphol

Oceanenweg, 1047 BA Amsterdam

 

06.30 of 14.30 uur

Sas van Gent

Multifunctioneel Centrum (MFC) De Statie, Canadalaan 2, 4551 AL Sas van Gent

 

9.00 of 14.00 uur


Mocht je vragen hebben gedurende de staking, bel, mail of app mij gerust.

Mirjam van Leussen
Vakbondsbestuurder CNV Vakmensen
0628866597
m.vanleussen@cnvvakmensen.nl

Downloads

Heb jij nog vragen?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error