Onderhandelingsresultaat bij Cargill. CNV-Leden: Ga stemmen!

Er ligt een onderhandelingsresultaat bij Cargill waar leden over kunnen stemmen. Bijgaand een korte toelichting.

Cao-voorstel CNV
Zoals jullie weten heeft CNV een voorstel gedaan aan Cargill. 8% gemiddeld (5% en 100 Euro structureel) per 1 augustus voor een cao van een jaar. We zijn er in onze beleving van overtuigd dat deze interventie in de onderhandelingen partijen in beweging heeft gezet. Voordat we zouden gaan onderhandelen is er namelijk informeel onderhandeld tusssen collega-vakbond FNV en Cargill in een poging om de zaak vlot te trekken in het conflict tussen beiden. Die poging is geslaagd. We zijn positief over dat er iets ligt waar Cargill en FNV in overleg uit zijn gekomen. Op de nodige onderdelen kan CNV ook instemmen met wat er ligt. Op een belangrijk onderdeel zijn we echter minder tevreden en daarom leggen we dit resultaat neutraal voor aan de leden, waarbij we de plus- en minpunten in onze ogen zullen benoemen.

Positieve punten
Het akkoord bevat een aantal goede financiële verbeteringen. Zo wordt de weekendtoeslag bij overwerk verbeterd (je krijgt hem ook als je dienst net buiten het weekend begint). Ook wordt ouderschapsverlof in het eerste jaar na geboorte van je kind met 100% vergoed voor 9 weken en komt er een betere Tijd voor Tijd-regeling en consignatieafbouwregeling voor oudere medewerkers. Zonder meer plussen.

Loon en looptijd
Waar we als CNV met meer gemengde gevoelens naar kijken is de loonparagraaf. In ruil voor het principe dat Cargill tussen april van dit jaar en april volgend jaar in ieder geval de inflatie gaat compenseren tijdens de looptijd van deze cao (en overigens ook in de toekomst), iets wat Cargill in de praktijk bijna altijd al deed, is er flexibiliteit afgesproken tussen Cargill en collega-vakbond FNV over hoe hoog de loonstijging deze cao uiteindelijk gaat worden. Het wordt minimaal 3% en 100 Euro per 1 augustus van dit jaar. En maximaal komt daar dan nog tussen de 0% (de voorlopige inflatiescore volgens het CBS tussen april en juli van dit jaar) en 5% bij. Dit is afhankelijk dus van of er nog (veel) extra inflatie optreedt.

Om te voorkomen dat dit teveel een black box zou worden voor de medewerkers heeft CNV Cargill aan de onderhandelingstafel met klem verzocht om een garantie af te spreken qua wat er nog minimaal bij zou komen voordat we konden instemmen met deze systematiek. Ongeacht of inflatie optreedt of niet, wilden we simpelweg een garantie van 1% als minimum, zodat we op zijn minst op 7% zouden uitkomen op jaarbasis. Die garantie wilde Cargill echter niet geven, ze wilde niet verder gaan dan 3% en 100 Euro en eventueel meer als er alsnog inflatie optreedt later in de looptijd van de cao. Of dat zo gaat zijn valt simpelweg niet te voorspellen. Misschien dalen de prijzen wel doordat er een recessie in aantocht is, misschien ook niet. Het is in ieder geval daarom (geen garantie op meer dan 3% en 100 Euro) dat wij dit akkoord neutraal en niet positief aan jullie voor willen leggen. We laten het echt aan onze leden om te kiezen voor betrokkenheid van CNV bij deze cao het komende jaar. De meerderheid beslist.

Hoe kan ik stemmen
We hebben het volledige resultaat toegevoegd als bijlage. Je kan stemmen via een mail naar onderhandelaar Michiel Wallaard via m.wallaard@cnvvakmensen.nl Voor meer info kan je ook bellen naar 06-20471892 of even een mailtje of appje sturen dat je onze online ledenvergadering van aanstaande maandag 19 uur wil bijwonen. Stemmen kan tot 3 augustus. 

Downloads