Al het nieuws

Dringende oproep aan leden bij Cargill: Spreek je uit! Nieuw voorstel voorleggen of doorstaken ?

Cargill heeft vanochtend (20-1 om 10 uur) een nieuw voorstel gedaan om uit het cao-conflict te komen. CNV peilt jullie (onze leden) om per ommegaande te bepalen of we dit voorstel in stemming moeten brengen of moeten doorstaken.
ig Duiding loonbod Cargill
Cargill biedt nu 5,5% voor een cao van 2 jaar. 3% per 1-8-2020 en 2,5% per 1-8-2021. Dit is de tweede verhoging van het bod na het afwijzen van het eindbod (3,5% voor 18 maanden en dus 12/18 x 3,5% = 2,33%) en na het uitbrengen van het ultimatum, waarin we 4% per jaar hebben geëist.

Na het verzenden van ons ultimatum (op afgelopen zondag) kwam Cargill namelijk met 4% voor 18 maanden (12/18 x 4% = 2,67% op jaarbasis). Nu komt Cargill met 5,5% voor 24 maanden (12/24 x 5,5% = 2,75% op jaarbasis).  Dit betekent dat Cargill na het verzenden van vakbondsultimatums tweemaal zijn voorstel heeft verhoogd. De laatste verhoging bevindt zich daarbij op een niveau dat boven het Nederlandse gemiddelde van 2020 ligt: 2,75% op 12-maandsbasis versus 2,38% gemiddeld

Hiermee wordt gerealiseerd dat de lonen bij Cargill in 2020 meestijgen met de gemiddelde loonstijging in Nederland in 2020: 3%.

Of 2,5% in 2021 daarnaast  inflatie dekt en bovengemiddeld is qua loonstijging is koffiedik kijken. De houvast die we wel hebben daarover (CPB-cijfers) geeft aan van wel. De verwachte inflatie dit jaar volgens het CPB is  namelijk 1,4% en de verwachte gemiddelde loonstijging is 1,2%.  2,5% zit daar dus naar verwachting boven.

Sociaal plan Cargill
Cargill heeft aangegeven om te bewegen richting onze eis om het sociaal plan langer te laten lopen dan een jaar in verband met de verwachte reorganisatie in Sas van Gent en BoZ die nu ook is aangekondigd. Het huidige sociaal plan, veel beter dan de wettelijke transitievergoeding bij ontslag, wil Cargill nu niet meer met een jaar, maar met anderhalf jaar verlengen.

Natuurlijk is het de vraag wat er daarna gaat gebeuren (want dan moeten we een nieuw plan afspreken). Ontslagen in de komende 1,5 jaar zijn met dit voorstel echter afgedekt qua vergoeding en daarna ontstaat een nieuwe onderhandeling. Overigens heeft Cargill aangekondigd dat ivm de Leopard-organisatie in Sas Van Gent en BoZ geen gedwongen ontslagen plaatsvinden.
Het volledige bod (met ook een ouderenregeling en volledig door Cargill doorbetaald extra verlof van 5 weken bij geboorte van een kind) vind je in de bijlage.

Analyse CNV
CNV concludeert twee dingen. Enerzijds zien we dat Cargill een bod doet dat objectief gezien niet slecht is qua vergelijking met de rest van de cao's van 2020 en dat het sociaal plan nu langer wordt verlengd. Anderzijds constateren we ook dat onze eisen in het ultimatum (4% op jaarbasis en verlengen van het sociaal plan met 3 jaar) nog steeds niet zijn ingewilligd.

De vraag die we nu aan jullie willen stellen is of dit bod te slecht is om voor te leggen aan de leden. Willen we de acties voortzetten of willen we gaan stemmen over dit bod ?

Het woord daarover willen wij graag richten aan onze leden bij Cargill middels een spoedpeiling die doorloopt tot en met morgenochtend De vraag luidt: Wil je verder staken op basis van ons oorspronkelijke ultimatum of wil je dat we de acties opschorten waarna we gaan stemmen over het bod van Cargill ?  Wij roepen jullie op om zo massaal mogelijk te reageren op deze mail en ook je collega-CNV-leden op dit bericht te wijzen en het te delen. Alle CNV-leden die onder de cao Cargill BV vallen roepen we op om mee te doen met deze peiling!! Hoe ? Simpel: Mail naar m.wallaard@cnvvakmensen.nl ! Morgenmiddag communiceren we tijdig de uitkomst.

Voor CNV zijn beide opties bespreekbaar, want de leden beslissen. En voor alle duidelijkheid, totdat we een besluit hebben genomen na morgenochtend blijft CNV in ieder geval het staken faciliteren voor alle leden die (nog) willen staken, tenzij Cargill intussen ons ultimatum inwilligt met onder meer een 4% loonsverhoging (wat wij niet verwachten).

Even voor de helderheid: Deze peiling gaat dus niet over het voorstel van Cargill zelf maar over het al dan niet voortzetten van acties nadat dit voorstel is gedaan. Als uit de peiling blijkt dat de meeste leden de acties niet wensen voort te zetten, bepalen we daarna hoe en wanneer we het voorstel in stemming brengen.

Vragen/opmerkingen
Voor vragen of opmerkingen over deze info neem gerust contact op met je bestuurder Michiel Wallaard via m.wallaard@cnvvakmensen.nl en 06-20471892.

Downloads