CNV komt met voorstellen om koopkrachtproblematiek bij Cargill aan te pakken

Eind juli loopt de cao die CNV en collega-vakbond FNV heeft afgesloten met Cargill weer af. CNV heeft ten behoeve daarvan een concept- voorstellenbrief opgesteld die we willen gaan delen met werkgever. We staan daarbij open voor aanvullende suggesties.

Data
Op donderdag 12 mei is de eerste onderhandelingsdag. Insteek van vakbonden is niet voor niks om tijdig, voor eind juli, tot een cao te komen. Op woensdag 11-5 is CNV ook om 13 uur aanwezig op de Botlek in Rotterdam om daar de voorstellen verder te bespreken.

Voorstellen
De concept voorstellen zijn niet complex.  De aflopende cao gaat resulteren in minstens 4% koopkrachtverlies, omdat de afgesproken loonsverhoging voor twee jaar zoveel lager is dan de prijsstijgingen voor de consument de afgelopen twee jaar. De laatste loonsverhoging was ook al in augustus vorig jaar.

Derhalve stelt CNV voor:
  • Een verhoging van 6,2% op 1-8 van dit jaar en van 1,4% begin volgend jaar, waarmee we qua gerealiseerde en verwachte inflatie na eind van deze cao-periode vermoedelijk weer uitkomen waar we qua koopkracht aan het begin van de cao van 2020 stonden.
  • Een winstdeling introduceren in deze cao zodat je kan meeprofiteren bij goede winsten
Dat lijken wellicht forse looneisen ten opzichte van wat er in het verleden is voorgesteld en afgesproken. Tegelijkertijd zet CNV niet in op meer dan behoud van je koopkracht, terwijl we in het verleden ook wel verhogingen hebben weten af te spreken die je positie verbeterden.  Ter info: De gemiddelde loonsverhogingen in mei bedragen vooralsnog gemiddeld 4% op jaarbasis. Wij gaan in die zin gewoon voor zo maximaal mogelijke koopkrachtcompensatie.

Daarnaast stelt CNV voor om op 5 mei jaarlijks vrij te kunnen zijn, iets wat bijvoorbeeld recent ook is afgesproken voor medewerkers in de motorvoertuigen. Moet je op die dag toch werken, dan geldt de feestdagentoeslag op elke 5 mei die je werkt en niet eens in de vijf jaar, zoals er nu in staat.

Brief en reactie
Onze concept voorstellenbrief vind je in de bijlage, over een week zijn de voorstellen definitief. Heb je input, schroom niet bestuurder Michiel Wallaard te benaderen via 06-20471892 of m.wallaard@cnvvakmensen.nl Wil je op de hoogte blijven of reageren dan kan dit ook via onze cao Cargill pagina: https://www.cnvvakmensen.nl/voeding/voeding/cao-cargill/ 

We houden jullie op de hoogte van het verloop van de cao-onderhandelingen en hopen op een spoedig resultaat.

Downloads