Cargill: Moeten we door gaan onderhandelen of zijn we uitonderhandeld ?

Tijdens de cao-onderhandelingen van Cargill zijn er gisteren een aantal belangrijke ontwikkelingen geweest. Enerzijds heeft Cargill zijn loonbod aanzienlijk verhoogd. Anderzijds heeft collega-vakbond FNV aangegeven te zijn “uitonderhandeld” met Cargill. Dat brengt ons op de belangrijke vraag: Wat doet CNV ?

Loonbod Cargill

Cargill heeft een loonbod gedaan van 5% per 1 augustus (begin van de nieuwe cao) en 800 Euro eenmalig voor een cao van een jaar, plus de introductie van een productiebonus ingaande in 2023 (nog nader in te vullen in onderhandeling met Cargill), met als uitgangspunt 555 Euro per kwartaal als je normale productieresultaten haalt.

Later op de dag, nadat Cargill vroeg of we eventueel bereid waren om over een langere cao te praten dan een jaar, heeft Cargill ook een voorstel gedaan van 10% in twee jaar (6% per 1 augustus dit jaar en 4% per 1 augustus volgend jaar), 400 Euro eenmalig en het invoeren van eenzelfde productiebonus.

Oordeel CNV

CNV is de onderhandelingen begonnen met een loonvoorstel van 7,8% voor een jaar. Alhoewel Cargill duidelijke stappen maakt in onze richting en vergeleken met wat er elders in het land wordt afgesproken duidelijk aan de bovenkant zit van de door werkgevers in Nederland voorgestelde percentages, zijn we er nog niet. Vraag is daarom of we een tegenvoorstel willen doen.

Positie collega-vakbond

Onze collega-vakbond FNV heeft al vanaf het begin van het traject aangegeven dat voor hen er maar een voorstel echt toe doet, namelijk het invoeren van een automatische compensatie (apc) voor prijsstijgingen. Dat betekent dat je inflatiecorrectie niet meer via onderhandelingen afspreekt maar automatisch laat plaatsvinden in de cao.

Er kan dan verschillend gedacht worden over de waarde van zo’n veiligheidsklep als harde eis om tot een cao te komen. De een hecht er meer waarde aan de ander aangezien er bij Cargill de afgelopen jaren vrijwel altijd meer is betaald dan inflatie zonder dat die apc ooit afgesproken hoefde te worden. Al is de situatie van nu natuurlijk anders en uitzonderlijk. Voor Cargill is het invoeren van zo'n apc vooralsnog onbespreekbaar. Daarmee ontstaat een patstelling tussen collega-vakbond FNV en Cargill  

Waar gaat het CNV om ?

Het gaat CNV in ieder geval net zo goed om een zo stevig mogelijke loonsverhoging op zo kort mogelijke termijn. Maar wij willen juist daarom creatief de ruimte zoeken naar een oplossing die alle partijen tevreden stelt. De vraag die wij willen stellen is aan jullie is dan ook of we vast moeten houden aan onze looneis en geen water bij de wijn moeten doen, óf dat we Cargill tegemoet willen komen met een loonbod dichter bij de 5% die Cargill in feite op jaarbasis heeft geboden. Dit in een poging om alle partijen (dus ook collega-vakbond FNV) aan tafel te krijgen op basis van een verbeterd voorstel van Cargill. Dit ook zodat we misschien (dit keer) in onderhandelingen in plaats van via acties tot een vergelijk kunnen komen.

Jullie mening is hierin cruciaal !!!

Jullie mening is hierin cruciaal en bij deze de oproep om onze info goed te verspreiden onder je collega’s. Wij willen de komende week, tot en met 17 juli, graag dan wel digitaal, dan wel via de mail, jullie opvattingen horen zodat we een wijze keuze kunnen maken over onze vervolgstap. Je kan ons mailen via m.wallaard@cnvvakmensen.nl

Je kan ook aansluiten bij onze digitale ledenvergadering van aanstaande maandag 11 juli om 19 uur door te mailen op dit mailadres of even te appen (met je naam graag) naar 06-20471892 , zodat je de teamslink voor de vergadering toegestuurd kan krijgen. Als er voldoende belangstelling voor is, zijn we ook aanstaande donderdag 14 juli beschikbaar om digitaal te overleggen voor hen die dit beter uitkomt. Kortom: Laat wat van je horen ! Wij zijn heel benieuwd naar jullie reacties.