Al het nieuws

STEMMING wel of geen acties bij Bavaria te Lieshout (Royal Swinkels Family Brewers)

Op maandag 5 juli 2021 hebben wij, FNV en CNV Vakmensen, jullie tijdens een 3-tal ledenbijeenkomsten geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de vastgelopen cao-onderhandelingen bij RSFB. We hebben laten weten dat we na 7 onderhandelingsrondes nog steeds niet verder zijn gekomen dan een loonbod van RSFB: 1% voor een looptijd van 24 maanden (1 mei 2020 tot 1 mei 2022). Een loonbod dat volstrekt onvoldoende is. Wij, als vakorganisaties, zijn gezakt van ruim 4% loonverhoging per jaar naar 1,5% per jaar.
Omdat RSFB niet bereid is om het loonbod verder te verhogen, maar tegelijkertijd ook geen eindbod wil neerleggen, hebben we jullie gevraagd of jullie RSFB nog een laatste kans willen geven om met een fatsoenlijk loonbod te komen. In dat geval zouden de vakbonden zelf een eindbod formuleren en RSFB nog een keer uitnodigen voor een laatste ronde van overleg. Tijdens de ledenvergaderingen hebben jullie massaal aangegeven dat RSFB naar jullie mening voldoende kansen heeft gehad en dat het tijd wordt dat jullie serieus worden genomen. We hebben uiteindelijk dan ook gekozen voor het alternatief, het versturen van een ultimatum. Een alternatief wat volgens ons ook het juiste is, omdat we echt uit onderhandeld zijn.

Vakbonden hadden toegezegd en gehoopt het ultimatum afgelopen week te kunnen versturen aan RSFB. Helaas is dat niet gelukt. Dat heeft er onder andere mee te maken dat we sinds kort VOOR het versturen van het ultimatum de zogenaamde driekwartsstemming moeten houden (75% van de leden van CNV Vakmensen moet instemmen met het voeren van acties). Er moet daadwerkelijk voldoende actiebereidheid zijn om onze eisen kracht bij te zetten alvorens het ultimatum de deur uit gaat. De driekwartsstemming waren wij van plan om te doen tijdens de ledenbijeenkomsten van 5 juli, maar jullie gaven er de voorkeur aan om dat schriftelijk te doen. zodat iedereen zijn of haar zegje kan doen. Bij CNV Vakmensen hadden zich meerdere leden per mail afgemeld voor de vergadering, omdat zij bijvoorbeeld niet gemist konden worden op de werkvloer!

Hierbij nodigen wij jullie nu uit om je stem uit te brengen en ons te laten weten of je bereid bent om actie te voeren als onze eisen niet worden ingewilligd, waarbij zwaardere acties zoals werkonderbrekingen en stakingen van kortere of langere duur niet worden uitgesloten. Zodra driekwart van de stemmers zich VOOR acties heeft uitgesproken versturen wij het ultimatum.

KLIK HIER OM DIGITAAL TE STEMMEN

Krijg jij deze nieuwsbrief met stemformulier per post dan verzoeken wij jou om, indien mogelijk, toch digitaal te stemmen. Het is namelijk geen garantie dat als je het stemformulier per post naar ons toestuurt wij dit op tijd (28 juli) binnen hebben. Ga naar https://bit.ly/actieBavaria om digitaal te stemmen. Of stuur het stemformulier naar:

CNV Vakmensen
t.a.v. Alice de Laat, secretariaat
Postbus 2525
3500 GM  UTRECHT

Namens de onderhandelingsdelegatie CNV Vakmensen
René Jongen, bestuurder
E. r.jongen@cnvvakmensen.nl