Stemmen over cao Bavaria

Een staking bij jullie werkgever is afgewend dankzij een onderhandelingsresultaat over een nieuwe cao. Op maandag 13 september hebben wij, CNV Vakmensen en FNV een onderhandelingsresultaat bereikt. Net op tijd, want de voorbereiding voor de staking waren ver- gevorderd. Iedereen die zijn bijdrage aan het actie-traject heeft geleverd bedankt.

Het resultaat


De cao geldt van 1 mei 2020 tot 1 februari 2023, dat is een periode van 33 maanden. De loonparagraaf is in totaal 6% (waarvan 1% eenmalig)

Structurele loonsverhoging
- 1% per 1 mei 2021 (met terugwerkende kracht)
- 1% per 1 januari 2022
- 3% per 1 mei 2022

En verder werknemers in de ploegendienst (zware beroepen) kunnen via de RVU regeling tot drie jaar voor hun AOW gerechtigde leeftijd eerder stoppen met werken.
De RVU (Regeling Vervroegd Uittreden) wil zeggen dat je elk jaar, € 22.500,oo bruto van de werkgever ontvangt, terwijl je niet meer in dienst bent. Het RVU jaarbedrag is gelijk aan de AOW uitkering.
Er is afgesproken dat werknemers in de ploegendiensten maximaal drie jaar eerder kunnen stoppen met werken (RVU - Regeling Uittreden). Wie niet in de ploegendienst werkt en toch meent dat hij een zwaar beroep heeft, kan hiervoor een verzoek indienen bij de werkgever. Vakbondsleden kunnen over de regeling nader advies inwinnen bij hun vakbond.

Studie naar afbouwregeling


Er is tijdens de onderhandelingen nog geen oplossing gevonden voor een betere regeling om – voorafgaand aan het pensioen – al wat minder te gaan werken. Wij hebben ons best gedaan om de 80-90-100 regeling af te spreken. Daar komt nu een studie naar, waarbij we voor 1 januari 2022 duidelijkheid krijgen. Het streven blijft een 80-90-100 regeling bij je werkgever, ingaande 10 jaar voor je AOW-gerechtigde leeftijd.

Als vakbondslid van CNV Vakmensen kun je stemmen over het bereikte onderhandelingsresultaat. Er kan gestemd worden tot uiterlijk 24 september 2021. 

Klik hier om te stemmen.Ontvang je deze nieuwsbrief per post, typ dan het volgende webadres in: https://bit.ly/39fDFZr

Heb je vragen, stuur mij dan een mail.

René Jongen
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51202961
E: r.jongen@cnvvakmensen.nl