Al het nieuws

Stand van zaken cao Bavaria/Royal Swinkels Family Brewers

Hierbij ontvangen jullie een nieuwsbrief in verband met de stand van zaken van de cao Bavaria. Zoals bekend zijn de leden van alle vakbonden akkoord gegaan en wordt de cao officieel door aanmelding bij het Ministerie van Sociale Zaken (Algemeen Verbindend Verklaard).

Belangrijke onderwerpen zijn nu nog de mogelijke invoering/uitvoering van een 80-90-100-regeling EN het resultaat van het onderzoek door de werkgever naar het toepassen van een RVU- regeling. Tijdens de onderhandelingen is afgesproken dat de werkgever eerst de RVU-regeling nader wenst te onderzoeken op de mogelijke gevolgen voor de bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld een grote uitstroom van oudere werknemers. Wij als vakbonden hebben de werkgever gewezen op de voordelen van het toepassen van een RVU-regeling: het voorkomen van langdurige ziekte onder de betreffende werknemers die vlak voor hun AOW-gerechtigde leeftijd zitten. En doorstroom van personeel door de RVU-regeling, want er worden jonge mensen voor in de plaats aangenomen waardoor de gemiddelde leeftijd van het personeel omlaag gaat. Dit laatste verhoogt de waarde van het bedrijf.
Bij de invoering van RVU toon je ook goed werkgeverschap aan, als Bavaria laat je zien respect te hebben voor de zware beroepen in je bedrijf EN toon je je dankbaarheid voor de “oudere generatie” die Royal Swinkels Family Brewers mede groot hebben gemaakt.

Binnenkort is er overleg met jullie werkgever over de twee onderwerpen (80-90-100% regeling EN invoering van een RSFB RVU-regeling voor zware beroepen. Hierover ontvangen jullie een afzonderlijke nieuwsbrief.

Nieuwe bestuurder

En verder: na acht jaar als onderhandelaar namens de leden van CNV Vakmensen actief te zijn geweest, gaat vanaf 1 april 2022 de nieuwe collega Rémy Biesmans mij opvolgen. Rémy is in de regio Limburg/Zuidoost Brabant eerste aanspreekpunt voor de sector voeding. Rémy Biesmans is bereikbaar via 06-28 33 42 84 OF per mail: r.biesmans@cnvvakmensen.nl.

Rémy heeft inmiddels kennis gemaakt met de kaderleden van CNV Vakmensen. Mocht je interesse hebben om kaderlid namens CNV Vakmensen te worden, neem dan contact op met Rémy.

Ik bedankt hierbij de onderhandelingsdelegatie van CNV Vakmensen, maar ook de overige leden voor de bijdrage en informatie betreffende jullie werkgever Bavaria/Royal Swinkels Family Brewers de afgelopen jaren.

Een cao komt er niet zomaar!

De organisatiegraad van CNV Vakmensen bij Bavaria/Royal Swinkels Family Brewers is redelijk, maar kan altijd beter; immers hoe meer leden lid zijn van een CNV Vakmensen hoe sterker de onderhandelingspositie is tijdens de cao-onderhandelingen. Daarom vraag eens aan je collega die nog geen lid zijn van een vakbond of zij/hij al lid is van CNV Vakmensen. Mocht je collega nog geen lid zijn verwijs haar/hem dan naar de voordelen van het lidmaatschap. Bijvoorbeeld, dat er bij het vakbondslidmaatschap CNV Vakmensen automatisch gezins-rechtshulp zit. Kijk op de website voor meer voordelen als lid van CNV Vakmensen. Als jij iemand lid maakt ontvang jij een cadeaubon t.w.v. €12,50 en een leuk cadeau. Kijk voor alle voordelen van het lidmaatschap en de actuele werf actie op de website www.cnv-ledenwerven.nl/ 

Meepraten en reageren

Wil je reageren of heb je een vraag? Op de cao-pagina kun je alles teruglezen en meepraten, reageren of je vraag stellen. Ga direct naar de cao-pagina.

René Jongen
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06-51 20 29 61
E  r.jongen@cnvvakmensen.nl