Al het nieuws

Cao-onderhandelingen Bavaria Lieshout (rSFB)

Afgelopen maandag 14 juni en woensdag 16 juni hebben wij voor de zevende keer vergaderd met onderhandelingsdelegatie van Bavaria (rSFB) om verder te praten over een cao voor Bavaria voor 2020-2021.

Maandag 14 juni

Maandag hebben wij te kennen gegeven hoe onze leden denken over het onderhandelingsproces en de zaken die op de agenda staan. We hebben medegedeeld, dat jullie niet kunnen leven met een nullijn voor het jaar 2021 en bereid zijn om acties te voeren als Bavaria niet aan een loonsverhoging wil voldoen van 3% per 1 januari 2021 en een looptijd tot eind 2021.

Deze maandag kon de onderhandelingsdelegatie van rSFB, na een lange schorsing van de vergadering,  alleen aangeven dat de Raad van Bestuur in overleg moest om onze looneis te bespreken en er een nieuwe datum met ons moest worden afgesproken.

Wij hebben direct gezegd dat deze afspraak snel moest volgen. Zodoende werd er een afspraak gemaakt voor woensdag 16 juni.

Woensdag 16 juni

Nadat de delegatie van Bavaria gisteren in overleg is geweest met de Raad van Bestuur royal Swinkels Family Brewers, werd ons een presentatie gepresenteerd waarom Bavaria vanaf het begin de 0-lijn heeft gehanteerd. Volgens Bavaria is een loonsverhoging in deze tijd in principe onverantwoord en niet goed voor de continuïteit van het bedrijf.

Speerpunten uit deze presentatie waren:

  • Horeca ligt ver beneden het budget en zaken (cafe’ s) zullen omvallen, ondanks dat de Horeca nu weer open mag
  • rSFB is hard getroffen door Corona
  • Grondstoffen worden duurder (denk aan Blik en Karton)
  • De verkopen van Retail zijn nog niet volgens budget
  • Angst voor mogelijke nieuwe Corona varianten

Wij als Vakbonden snappen best dat rSFB getroffen is door Corona, maar vinden een looneis van 3% reëel over 24 maanden om tenminste de inflatie te compenseren.

Bavaria is echter niet bereid om verder te gaan dan 1% per mei 2021 voor een cao tot mei 2022. Dus een CAO voor 2 jaar!

Wij vinden dit onaanvaardbaar en hebben een tegenvoorstel gedaan om de 3% op te splitsen in 2 x 1,5% en om mee te gaan in een looptijd van 24 maanden, om weer van onze zijde water bij de wijn te doen en Bavaria wat meer lucht te geven.

Bavaria wil niet geloven waarom wij niet (nog) meer water bij de wijn willen doen, terwijl we in principe van 4,5% loonsverhoging per 12 maanden af komen. In ons voorstel van de genoemde 3 % zijn we bovendien ook al afgestapt van een onmiddellijke ingang van een 80-90-100 regeling (generatie pact zoals dit bij veel bedrijven wordt toegepast) en de RVU regeling. Deze twee onderwerpen waren in ons laatste voorstel al in een studie omgezet.

Het is de vraag wanneer Bavaria zelf in gaat zien dat ze tot op heden geen fatsoenlijke loonsverhoging hebben geboden aan het personeel dat het bedrijf wel draaiende moet houden.

De boven-cao-ers kunnen volgens de woorden van de onderhandelingsdelegatie van Bavaria in 2021 ook weinig tot geen loonsverhoging verwachten. Nadeel is dat met een definitieve uitbetaling van het variabele deel bij de boven-cao-ers aan het eind van het jaar er bij deze groep "altijd een mouw is" om aan te passen. Deze beweging  zag je ook in 2020 met betrekking tot het toekennen van de Corona premie, overigens zonder overleg met de vakorganisaties voor wat betreft de cao-ers.

Aangezien Bavaria / rSFB geen eindbod wilde formuleren, maar er tevens géén enkel vooruitzicht was om alsnog nader tot elkaar te komen, hebben vakbonden het overleg beëindigd om ons te gaan beraden over een eindbod van onze zijde.

We zullen hierover in beraad gaan met de leden. Meer info over de ledenvergaderingen zullen snel volgen.

Mede namens de onderhandelingsdelegatie CNV en FNV:
Ilja Philippen, bestuurder FNV en René Jongen, bestuurder CNV,
Roger Jansen, kaderlid CNV vakmensen en Jos van Kemenade, kaderlid CNV Vakmensen,
William Bevers, kaderlid FNV en Frenk Raaijmakers, kaderlid FNV

René Jongen
Bestuurder CNV Vakmensen
M. 06 5120 2961
E. r.jongen@cnvvakmensen.nl