Al het nieuws

cao Bavaria / RSFB: ACTIE OF (NOG) GEEN ACTIE?

OPROEP BIJEENKOMST. Op 14 juni jl. hebben wij, de vakbonden FNV en CNV Vakmensen, weer een poging gedaan om met de onderhandelingsdelegatie van RSFB te komen tot een nieuwe cao voor RSFB. Over het verloop van deze zevende overleg ronde informeerden wij jullie reeds eerder.

We zijn al lang, mede door toedoen van jullie werkgever, aan het onderhandelen over een nieuwe cao en constateren dat er weinig tot geen beweging meer komt van de kant van jullie werkgever RSFB. Ook blijft ook er formeel eindbod van de directie achterwege. Dat betekent dat wij, de leden van de vakbond, nu aan zet zijn! We hebben genoeg van deze vertragingstactiek en willen met jullie het vervolgtraject bespreken in een aantal ledenvergaderingen.

Actie of (nog) geen actie?

Het vervolgtraject kan er wat ons betreft op 2 manieren uitzien.

  1. Als de leden van de vakbond van mening zijn dat RSFB, ondanks dat we denken dat we zijn uit-onderhandeld, nog een kans verdiend om alsnog via de weg van overleg tot een resultaat te komen, dan zullen we zelf een eindbod formuleren en nog een laatste onderhandelingsronde gaan voorstellen. Voorbereiden van acties stellen we dan nog even uit.
  2. Als de leden van de vakbond, net als de onderhandelingsdelegaties van de vakbonden, echter van mening zijn dat we zijn uit-onderhandeld en overleg geen zin meer heeft, dan kunnen we een ultimatum gaan stellen. Indien we ultimatum stellen, en RSFB niet op de daarin gestelde eisen ingaat, zullen we meteen overgaan tot actie.

Wat vragen we van jullie als leden?

Concreet willen we met de leden van de vakbond bespreken welke koers we gaan varen. Wordt het een eindbod of wordt het een ultimatum? Natuurlijk willen we ook jullie actie bereidheid peilen. Velen gaven reeds aan actie te willen voeren voor een betere cao, en wij willen graag weten of dat gevoel nog steeds leeft.

Als we gaan voor de optie “ultimatum” dan willen we de ledenvergadering ook meteen gebruiken om te “driekwarten”. Dat betekent dat driekwart (75 %) van de op de ledenvergadering aanwezige leden voor acties moet stemmen. De bondsregels bepalen namelijk dat dat percentage nodig is om de stakingskas te openen. We zullen jullie dan dus  vragen om je steun uit te spreken voor acties, wanneer jullie directie niet in zou gaan op de eisen van het ultimatum.

Hoe gaan acties er uit zien?

Dat brengen wij hier nog niet naar buiten. Maar houdt er rekening meer dat in het uiterste geval het werk voor een of meerdere dagen neergelegd zal kunnen worden. Uiteraard hopen we dat het zover niet hoeft te komen, maar uitsluiten kunnen we het zeker niet. Jullie directie stelt zich tot nu toe nogal koppig op. Wat we in elk geval niet willen, is dat we oproepen tot acties en er dan onvoldoende actiebereidheid is. Stem dus alleen voor acties, als je daar ook echt toe bereid bent.

Ledenbijeenkomsten

De ledenbijeenkomsten vinden plaats op maandag 5 juli 2021 in het dorpshuis in Lieshout. Om iedereen in de gelegenheid te stellen zijn of haar stem uit te brengen organiseren we 3 bijeenkomsten. Je kunt terecht om 12.30 uur, om 14.30 uur of om 16.30 uur.

Omdat er op de ledenvergadering een aantal belangrijke besluiten moeten worden genomen is het van groot belang dat je de ledenvergadering bezoekt en je mening geeft. Niet-leden mogen de vergadering ook bezoeken, maar hebben geen stemrecht.

Is je collega nog geen lid van de vakbond CNV Vakmensen? Vraag of hij nu in deze belangrijke tijd lid wenst te worden van CNV Vakmensen. Mocht je collega meer informatie wensen over de voordelen van het lidmaatschap, geef haar of hem gerust mijn telefoonnummer voor nadere informatie. CNV Vakmensen is er niet alleen voor collectieve acties zoals nu dreigd, maar ook voor individuele ondersteuning zoals advies over je pensioen en problemen op je werk.
Tot 5 juli. Samen staan we sterk!

Namens de onderhandelingsdelegaties van FNV en CNV vakmensen,

René Jongen

vakbondsbestuurder CNV Vakmensen
06 51 202 961