Vierde overleg levert nog geen cao-akkoord Aviko op

Vandaag 7 december was het vierde overleg voor een nieuwe cao Aviko 2023, echter nog geen cao akkoord

Besproken notities

1. Duurzaam inzetbaarheid budget
Dit budget is ervoor bedoeld om de duurzame inzetbaarheid van werknemers te vergroten en fiscaal aantrekkelijk.

2. Overwerk en tijd-voor-tijd
Deze regeling regelt de aanspraken vanuit overwerk naar tijd-voor-tijd en moet de toename van een stuwmeer aan verlofuren beter reguleren.

3. Regeling vervroegd uitreden(RVU)
De bestaande regeling binnen Aviko wordt aangepast dat binnen een periode van 15 jaar, moet er10 jaar aaneengesloten in ploegendienst zijn gewerkt. Hiernaast komt er een lijst met functies met langdurig fysieke arbeid binnen Aviko. Deze functielijst wordt jaarlijks vastgesteld in overleg tussen vakbonden en Aviko.

3. Generatie-pact regeling(80%-90%-100%)

Na jaren van overleg komt er dan eindelijk een generatie-pact regeling binnen Aviko in 2023. Er moeten nog onderdelen verder uitgewerkt worden.

Er is intensief overleg geweest over de hierboven genoemde regelingen en kosten veel tijd en zijn complex. Er zijn wel meters gemaakt.
Beloningssysteem loonschalen 9 en hoger wil Aviko anders invullen

Aviko heeft een verzoek bij vakbonden neergelegd om de beloning van de hierboven genoemde functies anders te gaan belonen(ook vanwege haar internationale karakter) en men wilde eigenlijk deze functies uit de cao halen en de OR als gesprekspartner laten optreden. Vakbonden hebben aangegeven dat zij in beginsel best bereid zijn om samen met Aviko te kijken naar een ander beloningssysteem voor de groep indirecte en niet productie gebonden functies maar dat de cao wel het uitgangspunt blijft! Dit wordt door Aviko verder uitgewerkt.
Graag komen wij in contact met werknemers vanuit deze groep te zijner tijd.

Loonbod en volgend overleg

Uitgangspunt is nu een 1 jarige cao en het loonbod wat Aviko op tafel heeft gelegd is te mager en onvoldoende. Het cao overleg is op dit punt geschorst en partijen praten op 19 december as nogmaals met als uitgangspunt om voor aanvang van 2023 een CAO te hebben.

Reageren en vragen

Op de cao-pagina kun je vragen stellen en reageren op het cao-traject. We horen graag hoe jij erover denkt. Ga naar de cao-pagina

Een jarige kaderlid

Vandaag tijdens het cao overleg, 7 december, was cao- delegatie lid CNV Jeroen Derksen jarig en hij was ondanks dat aanwezig, klasse Jeroen en een felicitatie waard.

Uiteraard meer nieuws na 19 december 2022
Peter de Ridder, bestuurder CNV Vakmensen

Heb je een vraag op opmerking aan de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error