Stemming eindbod Cao Aviko 2021/2022

Door je werkgever is er na het overleg van 14 april een eindbod Cao Aviko 2021/2022 voorgelegd waarover je nu je stem kan uitbrengen. Wij leggen dit eindbod neutraal voor.
Overleg van 14 april
OP 14 april is het laatste cao-verleg geweest tussen Aviko en betrokken vakbonden. Tijdens dit overleg hebben partijen hun uiterste best gedaan om tot een akkoord te komen. In onze vorige nieuwsbrief hebben wij als CNV aangegeven dat er een cao-akkoord overeengekomen kon worden indien er een loonsverhoging kwam in 2021 van 0.5% en voor 2022 een loonsverhoging van 2.5%.
Helaas wil Aviko voor 2021 GEEN loonsverhoging toekennen en voor 2022 maximaal 2% in 2 stappen toekennen (3 januari 2022: 1% en 5 juli 2022: 1%) bij een looptijd tot eind 2022.
Hiernaast een voorstel aanpassing afspraken opkomstdagen, en een voorstel rolverdeing en vergoeding (BHV/EHBO, SIT en SKV). Verder een thuiswerkvergoeding van 2 euro netto per thuiswerkdag (zie hiervoor de bijlagen).

Eindbod wordt neutraal voorgelegd
De CNV cao-commissie Aviko heeft het eindbod besproken en legt deze neutraal voor aan de leden. Wij willen graag weten hoe de leden van CNV denken over het eindbod. Na het lezen van de bijlagen kun je je stem uitbrengen. Klik hier om meteen digitaal te stemmen. Stemmen kan uiterlijk 4 mei 2021. Samen met de cao-commissie bespreken we de uitkomst hiervan en laten dit dan aan Aviko weten.

Heb je nog vragen?
Neem dan contact met mij op. Dank voor het uitbrengen van jouw stem!
Mede namens de cao-commissie Aviko,

Peter de Ridder, bestuurder CNV Vakmensen
M 06-51601997 / p.deridder@cnvvakmensen.nl

Downloads