Resultaat cao Aviko 2024, inkomensverbetering tussen 8,5% tot 8,8% voor 1 jaar

Op 13 december 2023, tijdens de vierde overlegronde, hebben Aviko en CNV een cao-resultaat bereikt. Vele bereikte punten zijn reeds eerder bekend geworden en de laatste ronde stond in het teken van inkomensverbetering in 2024. Een cao met een looptijd van 1 jaar. Bijgaand kan je het resultaat lezen. Hieronder een toelichting op deze inkomensverbetering.

Inkomensverbetering 2024

  1. Ziektekosten: verbetering van € 7.50 per periode en structureel;
  2. Reiskosten: een verhoging van de reiskostenvergoeding naar 0,23 cent per km met een maximum van € 250,- netto per betalingsperiode;
  3. Inkomen/loon.

Aanpassing loongebouw

Salarisgroepen 2 tot en met 7 krijgen een extra trede en voor salarisgroepen 8 en 9 worden de bestaande AMT’s ingebouwd, opdat deze ook meetellen voor tegoed aan vakantietoeslag.

Winstuitkering vervangen voor een 14 loonperiode

De voorwaardelijke winstuitkering wordt vervangen door een vaste 14 loonperiode ingaande 2024 en uitbetaald met de uitbetaling van de 13 periode. Deze telt dan ook mee voor je vakantietoeslag, hetgeen 0,8% extra structureel inkomen oplevert en het telt ook mee voor je pensioenopbouw met een waarde van 1,6% extra pensioenopbouw per jaar.
Dat betekent voor 2024 dat er een winstuitkering wordt uitbetaald vanuit 2023 en ook een 14 periode wordt uitbetaald (deze valt voor 2024 op begin 2025).

Loonindexatie

Met ingang van 1 januari 2024 worden alle salarissenperiodieken en salarissen met 4,5% verhoogd.

Tezamen levert dat per salarisgroep een individuele verbetering op tussen de 8,55% tot 8,8% voor 2024. Kijk hiervoor in de bijlage van het nieuwe loontabel dat vanaf januari 2024 van toepassing wordt.

Hoe verder

Het cao-resultaat gaan we deze week bespreken met de cao-commissie van CNV Vakmensen en vervolgens krijgen de leden deze week een link om te kunnen stemmen.

Vragen/opmerkingen?

Voor vragen kunnen jullie mij altijd benaderen. En als je goed geïnformeerd wilt blijven, kan je ook de cao-pagina bezoeken. Je kunt daar het hele cao-traject volgen, meepraten en je vragen stellen. Ga direct naar de cao-pagina.

Peter de Ridder
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06-51 60 19 97
p.deridder@cnvvakmensen.nl

 

 

Downloads