Loon struikelblok voor nieuwe cao Aviko

Volgend op het overleg van 17 november jongstleden was er op 4 december een nieuw cao-overleg.
Er werd door de vakbonden een terugkoppeling gegeven vanuit de achterban op de voorstellen van Aviko en eerste loonbod (zie onze vorige brief).

Hierop zijn de nog openstaande punten met elkaar besproken en min of meer waren deze akkoord. Vervolgens is het loonvoorstel van Aviko besproken (gebaseerd op 3 punten; aanpassing loongebouw, vervanging winstdelingsregeling in een vaste 14 periode salaris en procentuele-verhoging.
Vakbonden hebben aangegeven dat het voorstel complex is en aangegeven niveau van de winstdelingsregeling ad 4.43% t.o.v. 7.7%= niveau 14 periode niet overeenkomt welk niveau vakbonden hieraan geven de komende jaren.

Loonvoorstel Aviko onduidelijk en onvoldoende

Uiteindelijk hebben vakbonden een flink loonvoorstel neergelegd en Aviko mag kiezen of hierbij ook onder andere de winstdelingregeling vervangen moet/kan worden.
Er ontstond een soort van patstelling, maar uiteindelijk heeft Aviko er voor gekozen om op 13 december aanstaande toch verder te praten, maar dat zij eerst intern het loonvoorstel van vakbonden nader moet bestuderen.

Wordt dus vervolgd op 13 december aanstaande. De laatste cao-ronde, het wordt sowieso spannend.

Meepraten en reageren

Wil je reageren of heb je een vraag? Op de cao-pagina kun je het hele cao-traject volgen en bij alle fases meepraten, reageren of je vraagstellen. Klik HIER om direct naar de cao-pagina te gaan.
Ontvang je deze nieuwsbrief per post, ga dan naar www.cnvvakmensen.nl en ga vervolgens naar het kopje cao en tik in het zoekveld Aviko in.

We houden je op de hoogte en bespreken de resultaten uiteraard met onze cao-commissie.

Peter de Ridder
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 1997
E: p.deridder@cnvvakmensen.nl