Leden CNV staan achter cao-resultaat Aviko 2024

De leden van CNV hebben in ruime meerderheid (meer dan 65%) voor het cao-resultaat gestemd, volgend op een digitale stemming en ledenbijeenkomsten op 3 januari 2024. Belangrijk: wij hebben aan Aviko de uitslag doorgegeven EN hebben aangegeven dat wij "pas op de plaats maken" omdat collega vakbond FNV het hun toegestuurde eindbod heeft afgewezen. Kortom wij wachten even af wat de verdere stappen zijn van zowel Aviko als FNV.

Overwegingen

De overwegingen hierbij waren dat de collectieve- en tredeverhogingen in voldoende mate een verbetering geven van het inkomen in 2024 (een cao met een looptijd van 1 jaar) in relatie tot de extra voordelen van het omzetten van de winstdelingsregeling in een vaste extra loonperiode zoals extra vakantiegeld en verhoging van het pensioengevend inkomen.

Voorts zal dit vaste extra inkomen ook voor jonge werknemers van Aviko betekenen dat zij bijvoorbeeld een hogere hypotheek kunnen krijgen en bij calamiteiten, zoals arbeidsongeschiktheid en werkloosheid, een hogere uitkering krijgen. Wij hebben Aviko verzocht de extra loonperiode in periode 12 van elk jaar uit te betalen, zodat deze nog voor de kerst uitbetaald wordt.

Ook hebben we Aviko aangegeven welke vragen/wensen er verder uit de stemming en ledenbijeenkomsten naar voren zijn gekomen zoals:

  • Uitbreiding generatiepactregeling naar een eerder moment;
  • RVU-regeling ook voor dagdienstmedewerkers;
  • Opkomstdagen voor ploegendienstmedewerkers;
  • Extra vakantiedagen op basis van langdurig dienstverband tot en met de AOW.

Zoals hiervoor reeds aangegeven, wachten wij eerst op de vervolgstappen van Aviko en FNV en hopen dat er snel een nieuw cao-akkoord is.

Meepraten en reageren

Wil je reageren of heb je een vraag? Op de cao-pagina kun je het hele cao-traject volgen en bij alle fases meepraten, reageren of je vraag stellen. Ga direct naar de cao-pagina.

Peter de Ridder
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06-51 60 19 97
E  p.deridder@cnvvakmensen.nl

 

Laat hier je reactie of opmerking achter voor de onderhandelaar:

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error