Leden Aviko wijzen eindbod af: driekwartvergaderingen volgen

In vervolg op de gehouden stemming over het eindbod Aviko is duidelijk geworden dat de leden van CNV Vakmensen in ruime meerderheid het eindbod hebben afgewezen. Er is overleg geweest met de cao-commissie. Dit heeft geresulteerd in het organiseren van zogenaamde driekwartsvergaderingen.

Werkgever op de hoogte 

CNV Vakmensen heeft Aviko laten weten dat de leden het eindbod afwijzen op de volgende punten:

  1. het loonbod is te laag;
  2. meerdere regelingen binnen Aviko gelden alleen voor medewerkers in de ploegen (RVU, Generatie-pact regeling o.a.);
  3. de overgang van het huidige beloningssysteem -voor medewerkers vanaf schaal 9- naar een nieuw systeem is nog veel te onduidelijk.

Driekwartbijeenkomsten voor leden van CNV Vakmensen

Op grond van de statuten binnen CNV Vakmensen moet 3/4e deel van de aanwezige leden op de fysieke bijeenkomsten het eindbod afwijzen. Dit is reeds gebeurd.
In meerdere te houden bijeenkomsten zal aan de leden gevraagd worden of ze voor of tegen eventuele acties stemmen, in welke vorm dan ook, om de cao-voorstellen tot realiteit te brengen, Deze bijeenkomsten worden gehouden in samenwerking met FNV, maar de stemming zal apart plaatsvinden.

De bijeenkomsten worden gehouden op:

  • woensdag 1 maart: Zaal Herfkens Zutphen Emmerikseweg 64 in Baak, van 13.15 uur tot 14.15 uur, en van 15.30 uur tot 16.30 uur.
  • Maandag 6 maart, Lomm, Spikweien 25 Lomm, van 12.30 uur tot13.30 uur, van 14.15 uur tot 15.15 uur en van 16.00 uur tot 17.00 uur.
  • Maandag 13 maart te Dronten, van 16.30 uur tot 17.30 uur (speciaal inzake loongroep 9 medewerkers) in BrassaRia & FrietRia, De Dommel 2 Dronten.

Kom naar één van de driekwartsvergaderingen

Het is belangrijk dat leden fysiek aanwezig zijn op de bijeenkomsten. Leden hebben stemrecht. Nieuwe leden die nu nog lid worden, krijgen ook stemrecht in de vergadering. Het is belangrijk dat vakbonden support krijgen van de werknemers. Is jouw collega nog geen lid, maak deze dan nu lid zodat jouw collega ook mee kan stemmen. Voor meer informatie kun je terecht op onze website: cnv-ledenwerven.nl

Meepraten?

Heb je vragen, wil je meepraten over de cao, ga dan naar de cao-pagina Aviko: Cao Aviko | CNV Vakmensen

Peter de Ridder, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 5160 1997 / p.deridder@cnvvakmensen.nl