Geen cao-resultaat Aviko: we gaan richting ultimatum

De leden van CNV Vakmensen hebben massaal het eindbod cao Aviko 2023 afgewezen. We hebben Aviko hierover geïnformeerd en verzocht met een beter cao-voorstel te komen qua loon, en om meer duidelijkheid te geven over het nieuwe loonbeleid voor medewerkers schaal 9 en hoger. Verder ook over de RVU-regeling en de seniorenregeling, ook voor dagdienstmedewerkers. Aviko heeft de bonden hierop uitgenodigd voor overleg op 7 maart.

Verbeterd voorstel, geen resultaat

Aviko heeft wel een verbeterd cao-voorstel neergelegd op 7 maart:
  • Sommige dagdienstmedewerkers zouden ook aanspraak kunnen maken op de Seniorenregeling bij een aangepast functielijst die Aviko en vakbonden samen opstellen.
  • Nieuw loonbeleid (KornFerry) wil Aviko wel doorzetten. Echter: in overleg met de vakbonden zodat er meer draagvlak komt. Cao-verhogingen zoals afgesproken aan de cao-tafel blijven ook van toepassing op deze groep medewerkers.
  • Loon: periode 1 – 2023: 5% (in plaats van 4%), vervolgens €50 bruto op de loonschalen en een eenmalige uitkering van €1000 bruto voor elke fulltime medewerker. Dit betekent voor een werknemer in loonschaal 6, trede 11 een structurele verbetering van 6.7%, inclusief de eenmalige volgens Aviko 8.55% voor 2023.
  • Zit je lager in de loonschalen dan zal dit procentueel iets hoger zijn en zit je in een hogere loonschaal zal dit procentueel lager zijn.

Na een korte schorsing hebben vakbonden teruggekoppeld aan Aviko dat het verbeterd cao-voorstel structureel niet tegemoetkomt aan de wensen/eisen van vakbonden. De werknemers willen 8% loonsverhoging in 2023.

Hoe nu verder

De vakbonden zijn al bezig met de zogenaamde ¾-bijeenkomsten (Steenderen, Lomm en Cuijk zijn geweest en Dronten volgt op 13 maart) waarbij leden aangeven dat ze het eindbod van Aviko afwijzen en akkoord gaan met het stellen van een Ultimatum aan Aviko.
Een ultimatum houdt in dat een vakbond de werkgever nogmaals dringend verzoek akkoord te gaan met ingediende cao-voorstellen tot een bepaalde datum. Als de werkgever niet ingaat op het ultimatum, kan de vakbond overgaan tot het plannen van cao-acties waarbij werkonderbrekingen en andere ludieke acties niet uitgesloten zijn.

Ledenbijeenkomst 13 maart, 16.30 uur, Dronten

De ledenbijeenkomst/werknemersbijeenkomst Dronten vindt plaats op maandag 13 maart, om 16.30 uur Locatie BrasseRia & FrieteRia, Dommel 2 Dronten. Komt allen! De bestuurders van CNV Vakmensen en FNV zijn aanwezig.

Actiecomité CNV en FNV van start

Vakbonden CNV Vakmensen en FNV starten een actiecomité Cao 2023 Aviko "Samen voor een betere CAO" die komende vrijdag 10 maart bijeenkomt.

Maak je collega lid

Doe mee en steun jouw vakbond door je collega die nog geen lid is, nu lid te maken. Zeker in deze tijd! Een sterkere bond haalt betere cao-resultaten. Ga hiervoor naar cnv-ledenwerven.nl

Praat mee

We houden je op de hoogte van verdere ontwikkelingen. Heb je ideeën voor ludieke acties, laat me dit dan weten. Houd ook de cao-pagina in de gaten: Cao Aviko | CNV Vakmensen

Peter de Ridder, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 5160 1997 / p.deridder@cnvvakmensen.nl

Heb je een vraag op opmerking aan de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error