Eindbod cao Aviko: leden beslissen

In vervolg op de ledenbijeenkomsten op de 4 Aviko-vestigingen zijn de uitkomsten hiervan afgelopen 30 januari gedeeld en besproken met Aviko. Daarbij is nog een uiterste poging gedaan om tot vergelijk te komen, maar dit is mislukt.

Verbeteringen

Desondanks zijn er een paar verbeteringen aangebracht in het eindbod van Aviko:
  • de loonsverhoging van 4% en €50 per periode 1 2023 en 1% verhoging per periode 7 2023, is 0,3% beter dan het bod van 19 december 2022.
  • De voorgestelde wijziging van loonsystematiek van loonschaal 9 en hoger, is op aandringen van de vakbonden aangepast. De collectieve loonsverhoging die wordt afgesproken met vakbonden in de cao blijft ook voor deze groep van medewerkers van toepassing. Alleen de individuele verhoging in je loonschaal is dan afhankelijk van je prestatie.
  • Er worden structureel 2 opkomstdagen verminderd, 1 in 2023 en 1 in 2024.
  • De lonen stijgen in alle loonschalen minimaal 6.5% tot 7.15%(loonschaal 4 van de cao)gerekend van de hoogste trede van elke schaal, zit je lager in de loonschaal, dan is de verhoging hoger.
    Voor het volledige eindbod verwijzen we je naar de bijlage.​

Cao-commissie Aviko

We hebben het eindbod uitvoering besproken met onze cao-commissie en deze geven een gematigd neutraal advies over het eindbod en wachten de uitslag van de stemming af. Daarna gaan wij opnieuw in overleg met de cao-commissie.

Stemmen

Wij verzoeken je om met deze link jouw stem uit te brengen, dit kan uiterlijk 20 februari 2023.

Heb je nog vragen?

Neem dan contact met mij op. Je kan het hele cao-traject op de cao-pagina nog eens bekijken op https://www.cnvvakmensen.nl/voeding/voeding/cao-aviko/     

Peter de Ridder, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 51601997 / p.deridder@cnvvakmensen.nl

Downloads

Heb je een vraag op opmerking aan de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error