Door acties een beter cao-resultaat Aviko

Afgelopen woensdag 11 april hebben vakbonden een verbeterd cao-resultaat behaald bij Aviko. Door flyeracties en daadwerkelijke stakingsacties in Steenderen op 3 april jl. en aankondiging van een 48 uurs actie in Lomm heeft Aviko de vakbonden benaderd voor nieuw overleg. Jullie hebben laten zien dat ook bij Aviko acties niet uitgesloten zijn en daar mogen we trots op zijn.

Verbeteringen verbeterd cao-resultaat

Looptijd en lonen

  • de looptijd is 12 maanden voor de nieuwe cao;
  • de lonen stijgen per periode 1 2023 structureel met 6%, vervolgens worden alle lonen verhoogd met € 65 (per periode).

Dit betekent bijvoorbeeld voor loonschaal 6, trede 11 een verbetering van 8.22% en voor loonschaal 5 trede 6, 10.10%.
De inzet van CNV bij deze cao-ronde om de werknemers in de wat lagere loonschalen extra te laten stijgen is hiermee gelukt met het uitgangspunt dat alle werknemers binnen Aviko structureel een goede verbetering van hun inkomen verdienen.

Reiskosten

De reiskostenvergoeding worden verbeterd, zie eindbod in de bijlage en gaat daadwerkelijk in per periode 5, mits er een cao-akkoord is, en correctie vanaf periode 1 2023 met de betalingsperiode 6 in 2023.

RVU en Generatiepact regelingen

Voor deze 2 regelingen (de 80-90-100% vanaf 65 jaar) wordt een lijst opgesteld door cao-partijen, welke functies naast de ploegendienst medewerkers, ook in aanmerking komen voor deze regelingen en deze lijst moet 1 juli 2023 gereed zijn. Geldt voor dagdienst medewerkers en overige productie ondersteunende functies. Oproep om je melden bij ondergetekende indien je van mening bent dat jouw functie hiervoor in aanmerking komt.
Hiernaast hebben vakbonden aangegeven de generatiepact regeling qua leeftijd verder te willen uitbouwen.

Kornferry schaal 9 en hoger

Hierbij is afgesproken dat de vakbonden betrokken worden bij de invoering van deze aanpassing. Graag komen wij in contact met betrokken medewerkers hiervoor en meld je bij ondergetekende. Aviko heeft aangegeven klaar te zijn met de voorbereidingen.

Stemming over verbeterd cao-bod en bijeenkomst

Het verbeterd cao-eindbod tref je in bijlage aan. Het eindbod wordt voorgelegd aan de leden van CNV Vakmensen. Jullie krijgen separaat een schrijven over om jouw stem uit te brengen. Je kan VOOR of TEGEN het eindbod stemmen. Let op: eenmaal gekozen voor VOOR of TEGEN betekent dat je je stem hebt uitgebracht. Stemmen kan uiterlijk 26 april, 23.59 uur.
Wij leggen dit resultaat neutraal aan de leden voor maar hopen uiteraard dat je tevreden bent. Verder zijn we nog in overleg over bijeenkomsten.

Jouw collega nog geen lid?

Samen staan we sterk. Maak jouw collega ook lid van CNV Vakmensen. Ga hiervoor naar www.cnvvakmensen.nl/lidwerftlid

Vragen?

Heb je vragen, neem dan contact met mij op. Het hele cao-traject kun je bekijken op Cao Aviko | CNV Vakmensen

Peter de Ridder, bestuurder CNV
M 06 5160 1997 / p.deridder@cnvvakmensen.nl

Downloads

Stel hier je vraag aan de onderhandelaar

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error