Al het nieuws

Coronamaatregelen en Aviko

In de vorige nieuwsbrief melden wij jullie dat Aviko de bonden heeft gevraagd, in verband met Covid– 19, om af te zien van de loonsverhoging van 2,5% per 1 mei. Op woensdag 29 april hebben de bonden samen met Aviko een constructief overleg gehad over de ontstane situatie door Covid 19 bij Aviko.

Wij erkennen ook dat Aviko hard is geraakt door het verlies in omzet in de horeca en verlies in Foodservice. Aviko heeft de bonden verzocht om de lopende cao open te breken. Vakbonden hebben aangegeven dat het openbreken van een cao niet zomaar gaat en er zwaarwegende redenen moeten zijn willen vakbonden hierin meegaan. De afspraak was dat de bonden de financiële cijfers vertrouwelijk zouden ontvangen om hierover een oordeel te kunnen geven.

Volgens afspraak heeft Aviko vertrouwelijk de cijfers aan FNV verstrekt. Inmiddels heeft een financieel deskundige daar inhoudelijk naar gekeken. Het beeld klopt met hetgeen wat de directie van Aviko met zijn medewerkers communiceert.

Wij hebben naar de cijfers gekeken met de volgende criteria:
- Helpt deze maatregel, namelijk afstel van loonsverhoging per 1 mei, Aviko voldoende verder?
- Verwachten we dat Aviko op korte termijn in financieel zwaar weer komt?
- Leidt deze maatregel tot voorkoming van banenverlies bij Aviko op korte termijn?
- Is er draagvlak onder de leden, kaderleden en/of cao commissies?

Na grondig financieel onderzoek zijn we tot de conclusie gekomen dat we op bovenstaande vragen negatief antwoord kunnen geven. Niet betalen van de loonsverhoging heeft niet veel zin en zal de positie van Aviko op korte termijn niet écht verbeteren. Het aanvragen van de NOW (noodmaatregelen vanuit de overheid) zal een betere bijdrage aan de financiële positie van Aviko zijn. Hiernaast hebben we dit besproken met onze cao commissies en zij ondersteunen onze stellingname. Omdat alle prijsverhogingen voor jullie als medewerkers gewoon doorgaan willen wij geen gehoor geven aan de oproep van Aviko. Wij hebben inmiddels aan de directie laten weten niet mee te gaan in het openbreken van de cao.

Mochten jullie vragen hebben dan kun je mij altijd mailen of bellen.
Namens de cao delegaties FNV en CNV vakmensen,

Peter de Ridder, bestuurder CNV Vakmensen
E.: p.deridder@cnvvakmensen.nl of M.: 06 51 60 19 97