Al het nieuws

CNV leden wijzen eindbod Aviko af

CNV leden wijzen Eindbod voor een nieuwe CAO af
Beste mensen,

In de afgelopen maanden hebben we 3 maal onderhandeld met Aviko voor een nieuwe CAO onder lastige omstandigheden. Hoewel de onderhandelingen in constructieve sfeer verliepen en Aviko ook een aantal stappen richting onze wensen heeft gezet, moesten we toch vaststellen dat het bod van Aviko voor vooral 2021 te weinig was. Daarom heeft Aviko ons een eindbod doen toekomen en CNV heeft dit eindbod aan haar leden voorgelegd en deze hebben het eindbod in grote meerderheid(75%) afgewezen.

De redenen voor de afwijzing zijn ondermeer:
* Een te laag loonbod, voor met name 2021 van 0% of zoals een lid terugkoppelde "een belediging voor de werknemers die keihard gewerkt hebben tijdens de corona-crisis(en nog)" en mager in 2022
* Er met nu werk gemaakt worden van een ouderenregeling binnen Aviko gericht op de wensen van meerdere groepen binnen Aviko(kantoor versus productie medewerkers want samen ben je Aviko).

CNV heeft de uitslag aan Aviko teruggekoppeld en Aviko verzocht CNV opnieuw uit te nodigen en met een beter CAO bod te komen en wel binnen 14 dagen.  Komt er geen reactie dan moeten we samen in overleg om Aviko te motiveren om tot een betere cao te komen.

Werk mee en overtuig je collega's van een betere inzet:
Met deze oproep willen wij U vragen als lid in de fabriek of op kantoor Uw collega's nader informeren en ook lid te maken van CNV Vakmensen
voor een sterker CNV binnen AVIKO www.cnvvakmensen.nl/lidworden

Peter de Ridder
bestuurder CNV Vakmensen
06-51601997
p.deridder@cnvvakmensen.nl