Al het nieuws

Aviko/Potato - stemming over cao- resultaat

Stemming over cao- resultaat 2019-2021(1 maart 2019 t/m 28 februari 2021).

Op 5 april jl. bereikten Aviko en CNV Vakmensen een cao resultaat. Dit resultaat is 15 april jl. , besproken met de CNV cao commissie binnen Aviko en deze legt het resultaat met een positief advies voor aan haar leden. Alles overziend is er volgens de cao-commissie een goed resultaat bepaald, met onder andere de afspraken over looptijd en loon, werkdruk en terugkomdag werken ploegendienst alles bij elkaar toch afspraken over vele punten:

Looptijd en loon

  • Een 2 jarige cao, met loonsverhogingen van 3% per 1 maart 2019 en 2,5% oer 1 mei 2020. Plus verhoging van de reiskostenvergoeding van 0.16 ent naar 0.19 cent per km met het huidige maximum geïndexeerd. Een financieel advies bij 58 jaar om inzicht te krijgen wat het betekent om je werkweek aan te passen(financiële gevolgen)Aviko ter waarde van 500 euro per advies.

Zie het volledige cao resultaat, dat u hierbij als bijlage ontvangt.

Stemmen, ja graag en per e-mail aan uw bestuurder en de cao commissie verzoekt de leden altijd te reageren. Dus geef het aan als je akkoord bent met dit resultaat, of dat je niet akkoord bent met dit resultaat en waarom dan niet. DIT KAN TOT DONDERDAG 25 april 2019 via p.deridder@cnvvakmensen.nl.

Wilt U meer informatie, bel gerust met 06-51601997(Peter de Ridder bestuurder CNV) of neem contact op met de lokale kaderleden van CNV Vakmensen.

Indien U tevreden bent met dit cao resultaat en heeft gestemd, overweeg dan eens een collega aan te schieten om ook lid te worden van CNV, dat loont via www.cnvvakmensen.nl/lidworden. Naast goede cao resultaten heeft u recht op juridische bijstand voor werk en prive.

Inmiddels verblijvend met vriendelijke groet,

Mede namens de cao commissie Aviko,

Peter de Ridder
Bestuurder CNV Vakmensen
M:  06 - 51 60 1997
E: p.deridder@cnvvakmensen.nl

 

Downloads