Aviko CAO eindbod aanpassing

CAO EINDBOD AANPASSING CAO AVIKO 2021-2022

Hierbij berichten inzake de aanpassing van het eindbod van de CAO-Aviko 2021-2022.

Bijgevoegd een brief van CNV en bijgevoegd de bevestiging van Aviko inzake de aanpassingen in het cao-resultaat. Wij verzoeken je deze goed door te lezen en je stem uit te brengen.

Stemming
Wij verzoeken je vriendelijk om aan te geven of je kunt instemmen met dit cao-resultaat voor Aviko door middel van een mail te sturen naar p.deridder@cnvvakmensen.nl vóór 25 juni 2021.  Dit kan een akkoord of geen akkoord zijn. 


Peter de Ridder
Bestuurder CNV Vakmensen
M. 06-51601997
E. p.deridder@cnvvakmensen.nl

Downloads