Aftrap cao-overleg Aviko 2024

Op 25 oktober jl. is de aftrap geweest voor een nieuwe cao. Cao-partijen hebben de intentie om voor het aflopen van de huidige een nieuwe cao te hebben. Alle partijen hebben hun cao-voorstellen toegelicht. Bij enkele voorstellen wederzijds is al vastgesteld dat partijen daar snel overeenstemming bereiken.

De CNV voostellen zijn met name gericht op compensatie van de gestegen prijzen voor levensonderhoud, maar ook verbetering van de koopkracht en verbetering van enkele vergoedingen, goede afspraken voor een nieuw pensioenregeling. Uitbreiding van de RVU regeling voor dagdienstmedewerkers, en uitbreiding van de generatie-pact(80%-90%-100%)regeling. Verbeteren van het ouderschapsverlof qua inkomen(nu 70 van het loon bij Aviko naar 90% van het loon).
Verder invoeren rouwverlof. Verder een looptijd van een jaar!

Loon

CNV gaat voor een verbetering van het inkomen met een vast bedrag(50 euro)en daar bovenop een procentuele verhoging van de feitelijke salarissen/periodieken en schaalsalarissen met 7% per januari 2024. De inflatie over 2022/2023/2024 is ongeveer 16% en deze moet in onze visie gecompenseerd worden en daarnaast moet er ook sprake zijn van koopkracht verbetering. Voor een compleet overzicht van de CNV cao-voorstellen zie de bijlage, zo ook die van het FNV.

Wat heeft Aviko voorgesteld en financieel Business update

Door (nieuwe CFO) Anouk Ascoop is de huidige financiële situatie van Aviko toegelicht. Er wordt boven budget gepresenteerd en goede financiële resultaten behaald maar de komende tijd wordt zeer spannend(orderportefeulle) aangezien de prijzen onder druk komen te staan en de aardappelmarkt zeer onrustig en beweeglijk is en dus is de uitkomst hiervan onzeker.

Voorstellen Aviko

Aviko heeft grofwef 5 hoofdpunten
1. Loon en overig (winstuitkering, loongebouw-extra- periodiek, pensioen 2024 op huidig nivo houden
2. Generatie-pact regeling met 1 extra naar voren halen= 3 jaar voor AOW
3. Rouwverlof bij overlijden uitbreiden
4. Tel. vergoedingen updaten met mogelijke compensaties
5. Reiskostenregeling voor 2024 behouden op huidige niveau. Loonsverbetering is afhankelijk van het "toverwoord" totaalpakket en er is ook nog geen indicatie gegeven door Aviko.

Cao-online

Online kun je altijd je vragen stellen en reageren op dit bericht. Je kunt meepraten en meedoen met over de cao. Ook zie je daar alle stappen in het cao-traject. Ga direct naar jouw cao-pagina

Volgend overleg

Op 17 november gaan we eerst praten over de zogenaamde ouderenregelingen (Generatie-pact en RVU) en volgens verder met het cao-overleg.

Verder zijn er 2 werkgroepen actief

1. Technische werkgroep "nieuwe pensioenregeling" met ondersteuning van extern pensioenadviesburo
2. Cao-teksten herschrijven om een beter leesbare cao te krijgen

We houden U op de hoogte,

Peter de Ridder
bestuurder CNV Vakmensen
06-51601997
p.deridder@cnvvakmensen.nl

Wil je reageren of heb je een vraag?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error