Al het nieuws

“We liggen nog wel ver uit elkaar” (“maar aan de sfeer ligt het niet, die is prima”)

Tot bovenstaande conclusie kwamen wij nadat we het eerste overleg over de nieuwe cao hadden afgesloten en we de nadere voorstellen van de directie ontvangen hadden. De 2e gespreksronde op 12 maart zal meer zicht geven op de vraag of het zal lukken om tot een akkoord te komen. Onderstaand op hoofdlijnen de positie van directie en vakbonden op dit moment.

Looptijd en loonvoorstel
De directie heeft voorkeur voor een nieuwe cao met een looptijd van 2 jaar. Daar hebben wij geen bezwaar tegen wanneer wij het totaal aan afspraken ‘goed’ vinden. Het 1e loonvoorstel van de directie (3% verdeeld over 2 jaar) valt ons tegen gezien het feit dat de resultaten van de onderneming best goed zijn. De prestatieprijs per medewerker (prestatieprijs per ton gedeeld door aantal medewerkers) is in de periode 2009/2010 – 2019/2020 met 120% toegenomen. Voorwaar geen slechte prestatie denken wij. Kortom, voor een 2-jarige cao is wat ons betreft een aanzienlijk betere loonafspraak nodig. Wanneer ‘onzekerheid’ dat niet mogelijk maakt lijkt ons een 1-jarige cao meer op z’n plaats.

ADV parttime medewerkers
Het voorstel om parttime medewerkers geen ADV meer toe te kennen (door de ADV waar ze nu recht op hebben om te zetten in extra salaris) vinden wij, los van mogelijke juridische bezwaren, geen goed voorstel. Het maken van die afspraak komt er feitelijk op neer dat je parttimers ‘dwingt’ om meer uren te gaan werken en dat vinden we nou niet bepaald getuigen van modern personeelsbeleid.

Verlof sparen en Generatieregeling
Teleurstellend is wat ons betreft de terugtrekkende beweging die de directie heeft gemaakt als het gaat om de onderwerpen ‘verlof sparen’, ‘tenminste 14 euro per uur’ en ‘aanpassen van de generatieregeling voor de 5-ploegendienst (60-80-90)’. Waar eerst werd aangegeven dat onze voorstellen bespreekbaar waren wordt nu aangegeven dat dit (nu) niet meer het geval is. Wij denken dat het mogelijk is om met een goede mix aan afspraken recht te doen aan alle Avebe werknemers als het gaat om eerder kunnen stoppen en/of het verkorten van de arbeidsduur aan het einde van de carrière.

Door minimaal 14 euro per uur af te spreken leveren we ook bij Avebe een kleine bijdrage als het gaat om het komen tot een landelijke afspraak, als het gaat om ‘een loon waarvan je kunt bestaan’.

Toeslagenmatrix
Bij de door de directie voorgestelde toeslagenmatrix zien wij twee grote obstakels: de eerste is ‘wantrouwen’. Uit reacties van leden blijkt dat de angst bestaat dat een toeslagenmatrix de deur op een kier zet richting een toekomstig directievoorstel inhoudende dat toeslagen niet meer betaald worden wanneer je, werkzaam in ploegendiensten, vrij neemt. Het tweede obstakel is wat ons betreft de onderschatting van de sociale belasting van werken in het weekend. De toeslagen voor werken in het weekend die de directie voorstelt gaan wat ons betreft naar een veel te laag niveau.

Collectieve (vakantie) stops
Het uitbreiden van de mogelijkheid om in de productie collectieve (vakantie)stops overeen te komen vinden we om twee redenen bezwaarlijk. De eerste is dat werknemers zelf minder vakantiedagen overhouden waar ze zelf over kunnen beschikken. De tweede zit hem in het feit dat we vinden dat op deze wijze een bedrijfsrisico voor rekening van de werknemers wordt gebracht.

Vervolg
Vrijdag 12 maart, gaan we vol goede moed een vervolg geven aan het overleg. Wat ons betreft in een prima sfeer en met als uitkomst dat we dichter bij elkaar zijn gekomen.

Jan Kampherbeek
Bestuurder CNV Vakmensen
M. 06 5160 2022
E. j.kampherbeek@cnvvakmensen.nl