Geen overeenstemming over nieuwe Cao Avebe: de stand van zaken

Met Avebe hebben we geen overeenstemming kunnen bereiken over een nieuwe cao. In de bijlage treffen jullie de stand van zaken aan als het gaat om het cao-overleg.

Akkoord op meerdere punten
Over meerdere punten zijn we het eens, over een aantal in onze ogen zeer wezenlijke punten niet. Deze punten moeten wat ons betreft beter willen we tot een akkoord komen.
Het gaat immers over het totale plaatje en dat is voor Avebe niet anders.

Op de hoogte houden van stand van zaken
Met Avebe is afgesproken dat ik jullie zal laten weten wat de stand van zaken is als het gaat om de wederzijdse standpunten.
Om deze reden hoor ik graag wat jullie vinden van de punten zoals we deze tot nu toe besproken hebben en waar we het aan de onderhandelingstafel wel of niet over eens konden worden.

Laat mij weten wat je vindt zodat we mogelijk alsnog tot een cao-akkoord kunnen komen, dat kan rekenen op een groot draagvlak. 

De mening van onze leden is belangrijk voor het vervolg. Graag ontvang ik uiterlijk donderdag 20 mei jouw reactie op j.kampherbeek@cnvvakmensen.nl.    

Jan Kampherbeek
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06-51 60 20 22
E  j.kampherbeek@cnvvakmensen.nlDownloads