Al het nieuws

Cao-overleg Avebe van start

Afgelopen donderdag is het eerste overleg geweest met de directie van Avebe over een nieuwe cao. Het overleg was per Microsoft Teams. Lastig en ook wennen.
De directie van Avebe heeft hun eigen voorstellen toegelicht. Ook heeft de directie een eerste reactie gegeven op onze voorstellen.

De voorstellen van Avebe gaan over meer mogelijkheden voor werknemers om zelf, per persoon, meer invloed op je eigen arbeidsvoorwaarden te hebben. Concreet werd dat echter nog niet. We hebben dus maar om concrete voorstellen voor flexibilisering van arbeidsvoorwaarden gevraagd.

Verder heeft de  directie voorstellen over de ADV. Niet opgenomen ADV-dagen (waarbij de werknemer wel in de mogelijkheid is geweest om ze op te nemen) vervallen in de voorstellen van Avebe na ieder kwartaal. Voor partimers worden ADV-dagen afgeschaft. Dit laatste omdat het parttime werken en het hebben van ADV “het plannen van het werk” volgens de directie moelijker maakt.

Avebe zou graag verruiming willen van de mogelijkheid om collectief vakantie af te kunnen spreken met de OR.. Aan de ene kant dus mer keuze voor de werknemer en aan de andere kant meer collectieve afspraken.

Een toeslagen matrix was ook weer een onderwerp van gesprek. Volgens Avebe moet er een  toeslagenmatrix komen waarbij het werken in de nacht beter wordt beloond en het werken in het weekend minder. Avebe wil de mogelijkheid om overwerk gecompenseerd te krijgen in tijd uit de cao. Dat zorgt ervoor dat het stuwmeer aan verlof kleiner wordt.

Bij het vakbondsvoorstel om van de 60-80-90 regeling voor de 5-ploegendienst een 70-90-100 regeling te maken geeft Avebe aan dat 70% lastig is in te plannen in ploegen. Wel is door de directie aangegeven dat men bereid is om naar de 80% (loon) en 90% (pensioen) te kijken, zodat de regeling voor meer werknemers bereikbaar wordt.

De directie is niet principieel tegen een eigen regeling voor eerder met pensioen te gaan maar vindt het ook niet nodig. Het sparen van verlof met als doel het eerder kunnen stoppen met werken is bespreekbaar, echter alleen wanneer gespaard verlof niet jaarlijks geïndexeerd hoeft te worden.

Een concreet loonbod is er nog niet. De directie kijkt naar “de markt” en wil daar niet boven gaan zitten omdat dat slecht is uit te leggen aan de leden van de coöperatie ( lees de aardappeltelers). Daarbij wordt ook naar de lastige inkomenspositie van de boeren gekeken.

In de voorstellen van CNV stond ook een voorstel voor meer stageplaatsen binnen Avebé. De directie geeft aan daar bereidwillig tegenover te staan. Is er bij jouw op de afdeling of in de ploeg ruimte voor een stagiaire, geeft dat dan aan ons door.

Wij hebben de directie gevraagd hun voorstellen zo concreet mogelijk te maken (toeslagenmatrix – meer keuze in arbeidsvoorwaarden), om te laten zien hoe het nu echt zit met het stuwmeer aan verlofdagen in relatie tot overwerk.

Ook hebben we gevraagd om een voorstel als het gaat om de loonsverhoging. Wanneer we die zaken binnen hebben, gaan we als onderhandelingsdelegatie kijken hoe we gaan reageren en welke mogelijkheden wij zien om tot een akkoord te komen.

Een volgend cao-overleg is gepland op 12 maart 2021.

Jan Kampherbeek
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 20 22
E:  j.kampherbeek@cnvvakmensen.nl

Downloads