Werknemers in het Slagersbedrijf gratis lid van CNV Vakmensen

Wist je dat vakbondsleden werkzaam in de slagerswinkel en in de industriële slagerijen hun contributie geheel terug kunnen krijgen? Dat is in de huidige cao voor het Slagersbedrijf afgesproken. Maak daar gebruik van! (En attendeer je ongeorganiseerde collega hier op).

Werkgevers

Ook werkgevers laten zo zien dat zij het belangrijk vinden dat de cao er is. En dat ze met de vakbonden kunnen overleggen over ontwikkelingen in de arbeidsmarkt en in de sector. Immers een cao geeft stabiliteit in de sector en vermijd onderlinge concurrentie op arbeidsvoorwaarden. In de cao is daarom afgesproken dat jouw werkgever - op jouw verzoek – zelfs éénmaal per jaar de geheel door jou betaalde vakbondscontributie over dat jaar terugbetaalt!

Hoe werkt dat?

Om in aanmerking te komen voor compensatie van de vakbondscontributie moet je 3 dingen doen:

  • Je levert bij je werkgever een verzoek tot declaratie van de betaalde vakbondscontributie in, met bijgevoegd formulier;
  • Je levert een bewijs van betaling van de vakbondscontributie in (foto afschrift); 
  • En je levert een afschrift in van de jaaropgave contributie/contributiebrief van de vakbond in waar jij lid bent, leden ontvangen die in september.
Dit alles moet je vóór 1 november as. indienen bij jouw werkgever.

Maak je collega’s lid

Met deze cao-regeling moet het toch ook lukken om je ongeorganiseerde collega’s lid te maken van de vakbond. Zodat we samen sterker staan en samen werken aan een goede cao. Zodat ook zij dezelfde ondersteuning kunnen krijgen als jij? Als vakbondslid heb jij direct invloed op je eigen arbeidsvoorwaarden en loonsverhoging. En daarnaast heb je alle voordelen van het lidmaatschap van de vakbond. Zo kun je je gratis ontwikkelen (door je aan te melden voor workshops en cursussen) en indien nodig kun je gebruik maken van juridische ondersteuning.  Samen maken we collectieve afspraken in de cao om de sector een fijne werkplek voor iedereen te laten zijn.

Cao

Het bijgevoegde formulier voor de teruggave vakbondscontributie vind je ook terug in de cao: Bijlage 6, pagina 93 van de cao. De regeling voor teruggave vakbondscontributie zelf staat in artikel 53 van de cao op pagina 61. Als het goed is heb je de cao ook thuis ontvangen.
De huidige cao loopt nog tot eind februari 2024. De bonden willen extra vroeg beginnen met de onderhandelingen omdat het tijd wordt voor een goede loonsverhoging voor de Slagerijmedewerkers. Wil jij jouw ideeën over de cao in de nieuwe cao-voorstellen terugzien? Maak ze dan kenbaar!

Cao-enquête

Begin september ontvang je (naast de contributiebrief voor de teruggave vakbondscontributie en de enquête over het gehele arbeidsvoorwaardenbeleid) een beknopte cao-enquête over jouw cao, waarin wij jouw vragen wat jij geregeld wenst in de nieuwe cao om het je zo iets gemakkelijker te maken aan te geven wat jij wenst. Vul die zeker in!

Wil jij jouw ideeën over de cao voor die tijd reeds kwijt? Stuur mij  gewoon een mail: n.abelskamp@cnvvakmensen.nl en zet daarbij wel bij om welke cao het gaat. Wil je overleggen/ in contact komen met andere CNV-leden in andere Slagersbedrijven? Dat kan; neem contact met mij op! Wil je dat de mensen van de bond bij jou op het bedrijf langskomen? Ook dat kun je per mail vragen. En stuur me ook een mail als je actief betrokken wilt zijn bij de nieuw af te sluiten cao. Zou je bijvoorbeeld zelfs het cao-overleg willen bijwonen? Dat kan ook! Als je daarvoor verlof moet nemen van je werkgever, krijg je van de bond deze uren terugbetaald (ook dit staat in jouw cao). Kortom: neem contact op ik kijk wat we voor jou kunnen betekenen.

Nancy Abelskamp
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 5125 1159
E n.abelskamp@cnvvakmensen.nl

Downloads

Heb je vragen of opmerkingen?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error