Vleessector - "zwaarwerkregeling" aangepast

Sociale-partners binnen de vleessector hebben de "zwaarwerkregeling" aangepast en wel dat er naast de uitkering, buiten de vleessector, bijgewerkt mag worden om de uitkering aan te vullen. Hierbij de de folder en verdere update in de sector.

PAWW Regeling

De PAWW (derde WW-jaar en WGA-aanvulling) is door sociale-partners binnen de vleessector opnieuw verlengd.

Nieuwe pensioenregeling Vlep

Door de sociale-partners uit onder meer de vleessectors is een stuurgroep ingesteld om samen met het bestuur en pensioenadviseurs van het Pensioenfonds Vlep te komen tot een nieuwe pensioenregeling voor ook de vleessector. De stuurgroep heeft besloten om de solidaire pensioenregeling als uitgangspunt te nemen, dat betekent solidariteit tussen jong en oud binnen de regeling, gezamenlijk opvangen van eventuele tegenvallers en om snel tot een nieuwe regeling te komen opdat de pensioenen ook weer geindexeerd kunnen worden. De huidige rentestijgingen helpen overigens daar ook sterk aan bij. Een betere regeling voor tijdelijk- en levenslang nabestaandenpensioen. Uw vakbond werkt hier hard voor.

Arbeidsmigranten binnen de vleessector

Binnen de vleessector zijn vele arbeidsmigranten werkzaam en zij leveren een belangrijke bijdrage in de uiteindelijke output van de gehele sector en daarom is het niet meer dan logisch, maar ook van fatsoen, dat deze groep werknemers fatsoenlijk wordt behandeld. Er is nu ongeveer ruim anderhalf jaar een speciale werkgroep (Ministeries, werkgevers/werknemers- organisaties, dierenwelzijnorganisaties) actief om op aandringen van de Tweede Kamer hiervoor beleid te maken. Ook CNV Vlees is actief binnen die werkgroep en de eerste resultaten zijn zichtbaar doordat het Ministerie strengere eisen gaat stellen aan uitzendburo's, meer controle en meer dwingende regels voor het werken met arbeidsmigranten. De vakbonden actief binnen de vleessector, willen hiernaast sluitende afspraken maken binnen de cao Vleesverwerkende industrie, zodat de arbeidsmigranten sneller in dienst komen van de opdrachtgever (lees vleesbedrijf). Het is een taai proces, maar er worden vorderingen gemaakt.

Cao-commissie CNV

De cao-commissie binnen CNV voor de cao Vlees kan nieuwe leden gebruiken om mee te denken en mee te praten over jullie arbeidsvoorwaarden.
Interesse? Laat dit dan weten aan Peter de Ridder, bestuurder Vlees, p.deridder@cnvvakmensen.nl of via 06-51601997.

Meepraten en reageren

Wil je reageren of heb je een vraag? Op de cao-pagina kun je altijd meepraten, reageren of je vraagstellen. Klik HIER om direct naar de cao-pagina te gaan. of ga naar: www.cnvvakmensen.nl/caos  en type vleessector in het cao zoekveld.

Peter de Ridder
Bestuurder CNV Vakmensen
M:  06 5160 1997
E: p.deridder@cnvvakmensen.nl

Downloads