Vakbondsleden Slagerijen willen een hoge loonsverhoging

De leden van CNV Vakmensen hebben via een cao-enquête – maar ook via mailberichten en diverse mondelinge gesprekken - er geen doekjes om gewonden. Zij willen in de nieuwe cao een hoge loonsverhoging van minstens 10%, ter compensatie van de koopkrachtachteruitgang van de afgelopen jaren.

Een reële loonsverhoging is volgens de meerderheid van de leden het belangrijkste onderwerp voor de komende cao-onderhandelingen. Voorts komt met stip op de tweede plaats: eerder stoppen met werken en op de derde plek: maatregelen om de hoge werkdruk terug te dringen.

Dat zijn de drie belangrijkste punten waarmee CNV Vakmensen de cao-onderhandelingen in moet gaan.

Volgens de meerderheid van de leden die de cao-enquête heeft ingevuld, is de hoogte van die reële loonsverhoging minimaal 10% of meer. Een klein aantal heeft aangegeven de automatische prijscompensatie terug te willen. Niemand vindt een loonsverhoging lager dan 5% realistisch.

Heldere boodschap

Daarmee is de boodschap helder neergezet door de leden van CNV Vakmensen. Begrijpelijk want de afgelopen twee jaar zat er niet meer in het vat dan loonstijgingen van 3,5% per jaar. Terwijl de inflatie vorig najaar ruim boven de 16% steeg.

Met die hoge prijsstijgingen hebben de werknemers in de slagerijen dus flink aan koopkracht ingeleverd. En dat willen jullie gecompenseerd zien.

Centen en procenten

Waarbij volgens de CNV-leden de lagere inkomens er meer op vooruit mogen gaan dan de hogere. Dat kan door de loonsverhoging in de vorm van een vast bedrag te vragen, in plaats van een percentage van je loon.

Ook daarvoor pleit het gros van de mensen die de cao-enquête heeft ingevuld.

Eerder stoppen met werken/werkdruk

Verder willen de leden eerder kunnen stoppen met werken en maatregelen om de werkdruk terug te dringen. 

Daarnaast verdient verlofsparen een regeling in de cao. En jullie vinden dat uitzendkrachten na een half jaar in vaste dienst moeten komen. Uitzendkrachten verdienen dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers in vaste dienst. De leden willen dat betaald ouderschapsverlof wordt aangevuld tot 90% van het laatst verdiende loon. En dat de huidige mantelzorgregeling en de vakbondscontributieregeling worden gecontinueerd.

Vakbondscontributie terug vragen vóór 1 november

In dat kader is het van belang je er aan te herinneren dat je niet vergeet je vakbondscontributie terug te vragen en de aanvraag in te dienen vóór de uiterste inlever datum: 1 november 2023; dan krijg je de betaalde contributie over het gehele jaar terug. Hoe dat moet kun je lezen op onze website.

Seniorenregeling

Verder werd nog meerdere malen aangegeven dat er meer moet worden gedaan voor senioren en dat er een zwaarwerkregeling moet komen. Dat is wat vreemd, immers de cao voor het Slagersbedrijf heeft al een mooie seniorenregeling: de 90-100-100 regeling. Daarbij kun je als je 60 jaar bent, met behoud van 100% salaris en 100% pensioenopbouw, 90% gaan werken. Een fulltimer werkt zo een dag minder per week. Echter tot op heden maken hier nog maar weinig senioren gebruik van. Wil je daar meer over weten? Kijk HIER.

Cao-klankbordgroep

Dit is in grote lijnen de terugkoppeling van de uitslag van de cao-enquête (en de input van leden per mail en in gesprek), samen met een klankbordgroep van actieve leden die nauw betrokken willen zijn bij de cao, gaan wij deze uitslag bekijken en deze omvormen in cao-voorstellen voor de komende cao-onderhandelingen die eind november beginnen.

Wil jij ook deelnemen in deze klankbordgroep: stuur me dan even een mailtje of bel me.

Nancy Abelskamp
Cao-onderhandelaar CNV Vakmensen
M 06- 512 511 59
E  n.abelskamp@cnvvakmensen.nl

Wil je reageren of heb je een vraag?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error