Uitslag stemming over eindbod cao Gemaksvoedingsindustrie

Na het uitbrengen van het eindbod door de werkgevers en de door de vakbonden gehouden ledenvergaderingen, konden jullie je stem uitbrengen over dit eindbod. In deze nieuwsbrief de uitslag van deze stemming.

In de laatste onderhandelingsronde ontvingen wij als vakbonden een eindbod voor de nieuwe cao Gemaksvoedingsindustrie. Dit eindbod hebben we in twee digitale vergaderingen uitgelegd en besproken. Daarna ging de periode in waarin gestemd kon worden over dit eindbod.
De stemtermijn liep tot en met eind vorige week.

Uitslag stemming

Uit de stemming is naar voren gekomen dat de meerderheid van de CNV-leden het eindbod voor de nieuwe cao accepteert. Daarmee is de nieuwe cao Gemaksvoedingsindustrie een feit. 
We hebben deze uitslag, gezamenlijk met FNV waarbij ook sprake is van een meerderheid, aan de werkgevers meegedeeld.

Tevens hebben we verzocht om de wijzigingen zo snel mogelijk te verwerken zodat in mei alles kan worden doorgevoerd.

Vervolg

Allereerst dank voor jullie betrokkenheid, aanwezigheid bij de vergaderingen en het stemmen. Ook dank aan de kaderleden die bij de onderhandelingen aanwezig waren!
Mocht je vragen en/of opmerkingen hebben dan kun je contact opnemen met ondergetekende.

Meepraten online

Dat kan 24 uur per dag op jouw cao-pagina. Vragen stellen en opmerkingen maken of gewoon de berichten lezen die al eerder zijn verzonden. Ga naar jouw cao-pagina.

Voor vragen en opmerkingen, kijk op de CNV Vakmensen website of hier.

Mede namens de kaderleden Frans Prevoo en Arie-Jan Herbert,

Jeroen Bruinsma
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 3449 7279
E j.bruinsma@cnvvakmensen.nl

Heb je een vraag of opmerking?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error