Stemuitslag eindbod cao Slagers: aanleiding voor pas op de plaats

Uit de deze week bekend geworden stemuitslag, over het door de werkgeversorganisatie KNS geformuleerde eindbod in de Slagerscao-onderhandelingen, kwam duidelijk naar voren dat er geen draagvlak is onder onze leden. Slechts een gering aantal leden heeft gestemd. En van de stemmers was er een minimale meerderheid voor het eindbod.

De CNV-leden die vóór dit cao-eindbod hebben gestemd, gaven te kennen dat dit niet was omdat zij tevreden waren met de inhoud ervan. Verre van. Maar de consequentie: 'als ze een cao-eindbod afwijzen zijn ze bereid om in actie te komen', wilden zij ook niet. Dus inhoudelijk vinden de voorstemmende CNV-leden het loonbod onvoldoende, maar zij willen de eigen werkgever niet duperen met collectieve acties.

Tegen 

Tevens is er een groep CNV-leden die tegen het eindbod heeft gestemd. Dit is een grotere groep dan bij vorige cao-onderhandelingen. Zij stemmen tegen om dezelfde inhoudelijke reden: vanwege het te lage loonbod waarmee het koopkrachtverlies voor de werknemers in deze branche in hun optiek te weinig wordt gecompenseerd.
Inmiddels hebben de FNV-leden in grote meerderheid het eindbod wel op inhoud weggestemd, daar wordt nu gekeken of een meerderheid van de leden bereid is om in actie te komen (zogenomende driekwart vergaderingen). 

Pas op de plaats

Gezien het geringe draagvlak voor dit eindbod zien we ons genoodzaakt een pas op de plaats te maken en eerst intern met de CNV-leden en het bestuur van onze bond in overleg te gaan en onze FNV-collega’s de mogelijkheid en ruimte te bieden om recht te doen aan hun stemmingsuitslag.

Immers: als er een cao komt die door alle vakbondsleden inhoudelijk wordt geaccepteerd, heb je een breed gedragen cao. 

De cao online

Je kan de cao ook online volgen. Reageer of stel je vragen en blijf zo altijd op de hoogte van het laatste nieuws over jouw cao. Ga hier naar de cao-pagina

Nancy Abelskamp
bestuuder CNV
M: 06 5125 1159
E: n.abelskamp@cnv.nl