Stem over het SP kantoren Coop/Plus

leeg

Er is vrij intensief onderhandeld voor een sociaal plan bedoeld voor de medewerkers in de (service)kantoren van Coop en het hoofdkantoor van Plus. We hebben een onderhandelingsresultaat bereikt en de leden van de vakorganisaties kunnen hun stem erover uitbrengen. Het sociaal plan is hier bijgevoegd.

Samenvoeging servicekantoren

Zoals bekend gaat het nu om de samenvoeging van de (service)kantoren in Velp, Utrecht en Almere naar het huidige (Plus)kantoor in Utrecht. Dit sociaal plan, dat je in de bijlage aantreft, heeft dan ook alleen betrekking op de medewerkers die te maken krijgen met de verhuizing naar het kantoor in Utrecht en de mogelijke gevolgen voor hun functie. Gedurende dit proces van onderhandelen zijn de Ondernemingsraden van beide organisaties steeds geïnformeerd. 

Sociaal plan 2020 als basis

Het sociaal plan wat eerder in 2020 met Plus voor de distributiecentra is afgesloten was leidend voor dit sociaal plan.  We hebben goed gekeken naar de toepasbaarheid van de afspraken en er op gelet dat het ene sociaal plan niet beter uitpakt dan het andere. Dat zou niet eerlijk zijn maar ook ongewenst nu er straks sprake is van één organisatie. Er is goed gekeken naar hoe er met bijvoorbeeld dubbel bezette functies moet worden omgegaan, wanneer een functie passend is en er zijn  afspraken gemaakt voor belangrijke onderwerpen als scholing en outplacement. 

Leden mogen hun stem uitbrengen over het SP

De leden van de vakorganisaties die bij Coop of Plus werken kunnen nu hun stem hierover uitbrengen. Klik hier om digitaal jouw stem uit te brengen. Stem uiterlijk 23 januari 2022. Je kan er ook voor kiezen om jouw stem per e-mail kenbaar te maken. Stuur dan een e-mail aan Arie Kasper, bestuurder van CNV Vakmensen. Het emailadres is a.kasper@cnvvakmensen.nl  of bel: 06-13208402. Vermeld dan jouw naam, lidnummer of postcode/woonplaats hierbij, en of je voor of tegen stemt. 

Vragen/opmerkingen?

Als je vragen hebt over dit sociaal plan of andere onderwerpen welke met jouw werk te maken hebben, dan kun je contact opnemen met Arie Kasper. Je kunt ook online vragen stellen en meepraten over jouw werk en de cao waar jij onder valt. Ga hiervoor naar de cao-pagina.

Downloads

Heb je een vraag of opmerking voor de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error