Overname Gosschalk door Fuite Family rond

De overname van Vleesbedrijf Gosschalk is goedgekeurd door de ACM dd 17 april jl. Fuite Family mag de volledige zeggenschap krijgen over de ondernemingen Gosschalk Beheer en Clara door de aankoop van alle aandelen in deze bedrijven. Wat zijn je rechten als werknemer bij een overname als werknemer. De wet overgang onderneming is van toepassing en beschermd de rechtspositie van de werknemer.

De arbeidsovereenkomst die je hebt, met afspraken over je functie, loon en werktijden gaan automatisch mee over naar de verkrijger van het
bedrijf. Toch komen er soms wijzigingen in het bedrijf en functies. Heb je vragen stel ze dan aan onze cnv-info op 030-7511007 of aan ondergetekende via 06-51601997.

Website CNV

Ook kun je je rechten terugvinden op onze site van CNV www.cnvvakmensen.nl klikken op advies bij --- dan Reorganisaties en fusie---dan Overname en vervolgens lees je alles over je rechten bij een overname. Schroom niet om te bellen daar zijn we voor. Alles moet wel volgens de regels plaatsvinden. 

Vertrouwend jullie hiermee in eerste instantie voldoende te hebben geinformeerd, verblijft,
Met vriendelijke groet,

Peter de Ridder
Bestuurrder CNV Vakmensen
06-51601997
p.deriddder@cnvvakmensen.nl