Onderhandelingsresultaat cao Darling Ingredients

In de vorige nieuwsbrieven hebben we jullie bericht over het proces en de stand van zaken met betrekking tot de cao-onderhandelingen bij Darling Ingredients. Afgelopen dinsdag hebben wij met jullie werkgever een onderhandelingsresultaat bereikt. In deze brief informatie over het bereikte onderhandelingsresultaat.

Het heeft even geduurd, mede door de zomervakantie, maar na een reeks van constructieve en soms stevige discussies hebben we als cao-partijen dinsdag 13 september een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe cao Darling Ingredients.

De hoofdlijnen van het onderhandelingsresultaat zijn als volgt:

  • Looptijd
De cao heeft een looptijd van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022;

  • Inkomen Rendac Son, Ecoson, Sonac Burgum, Darling Ingredients en Sonac Vuren

vanaf 1 januari 2022, met terugwerkende kracht, 4,25% structurele verhoging.

1,25% eenmalige uitkering die wordt uitbetaald na akkoord van het onderhandelingsresultaat door de leden;

  • Reiskosten Rendac Son, Ecoson, Sonac Burgum en Darling Ingredients

Per 1 januari 2022 geldt de volgende reiskosten regeling voor woon/werkverkeer: Per gereden kilometer wordt €0,19 cent met een maximum van 30 kilometer enkele reis (max 60 km per dag heen- en terug) vergoed. Overgangsregeling: De huidige reiskostenregeling wordt bevroren op de reiskostenvergoeding zoals deze van toepassing was op 1 januari 2022 (laatste verhoging reiskosten). Indien de reiskostenvergoeding in de nieuwe regeling lager is dan de huidige (bevroren) reiskostenregeling, dan blijft de huidige reiskostenvergoeding van toepassing. Vanaf het moment dat de reiskostenvergoeding in de nieuwe regeling (€0,19) hoger is dan in de oude regeling, dan wordt de nieuwe regeling van toepassing;

  • Reiskosten Sonac Vuren

Per 1 januari 2022 geldt de volgende reiskosten regeling voor woon/werkverkeer: Per gereden kilometer wordt €0,19 cent met een maximum van 30 kilometer enkele reis (max 60 km per dag heen- en terug) vergoed;

  • Pensioen

Voor het jaar 2022 wordt de pensioenregeling op het bestaande niveau voortgezet zoals opgenomen in de cao onder artikel 18.2 (voor Ecoson, Rendac Son, Sonac Son, Darling Ingredients Nederland) en artikel 16.2 (Sonac Vuren);

  • Vakbondscontributie
    Gedurende de looptijd van de cao zal de vakbondscontributie gefaciliteerd worden binnen de werkkostenregeling.
Voor de volledige tekst van het onderhandelingsresultaat: zie de bijlage!

Hoe nu verder?

FNV en CNV Vakmensen zullen het onderhandelingsresultaat in digitale gezamenlijke ledenvergaderingen van een toelichting voorzien en nadien digitaal ter stemming aan jullie gaan voorleggen. Want uiteindelijk beslis jij als lid en de overige leden. Pas als een meerderheid van de leden instemt, is er een definitief akkoord. Op korte termijn ontvangen jullie een nieuwsbrief met verdere informatie hierover.

Cao-pagina

Onder deze nieuwsbrief en op de cao-pagina kun je reageren of je vraag stellen. Ga naar de cao-pagina

Namens de onderhandelingsdelegatie van FNV en CNV Vakmensen,

Toon Hoppenbrouwers (FNV),
Hans van Rulo
Agnes Vroegh (FNV),
Christiaan Walraven
Hendrik-Gerrit Elzinga (FNV),
Willem Visser

Jos Cohen
Bestuurder FNV

Jeroen Bruinsma
Bestuurder CNV Vakmensen

 

Downloads

Wil je reageren of heb je een vraag?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error