Al het nieuws

Onderhandelingen Sociaal Plan Aalsmeer van start

Op maandag 11 november hebben de bestuurders van CNV Vakmensen en FNV gesproken met jullie werkgever Offerman over een sociaal plan. Nu het duidelijk is dat gebouw 51 gaat sluiten is het van belang om afspraken te maken over de gevolgen van de sluiting voor het personeel.

De vakbonden en de werkgever gaan in een sociaal plan afspraken maken over belangrijke zaken waar men mee te maken krijgt wanneer hij/zij zijn/haar baan gaat verliezen of wanneer hij/zij naar een andere locatie verhuist. Ons doel was om op 11 november al een aantal afspraken te maken maar dat is nog niet gelukt. Wij hebben met jullie werkgever een voornamelijk verkennend gesprek gehad over welke zaken wij graag zouden willen bespreken.

Daarnaast hebben wij alvast afspraken gemaakt voor vervolggesprekken. Wij zien elkaar weer op 21 november en dan zullen wij onder andere de volgende zaken nader bespreken:

  • Ontslagvergoeding/schadeloosstelling werknemers die weggaan bij Offerman
  • Begeleiding van werk naar werk
  • Verhuisregeling voor werknemers die op een andere locatie gaan werken
  • Reistijd en reiskosten voor werknemers die op een andere locatie gaan werken
  • Plaatsmakersregeling, dit betreft de mensen die kunnen blijven maar die vrijwillig hun plek afstaan aan een collega die anders weg moet
  • Regeling voor oudere werknemers die binnenkort met pensioen kunnen

Wij hebben een goed gesprek gehad met jullie werkgever en wij hopen spoedig tot concrete afspraken te komen zodat er meer duidelijkheid zal zijn over de opties en gevolgen voor werknemers. Indien er vanuit onze leden onderwerpen zijn die jullie graag besproken zien worden tijdens de onderhandelingen dan horen wij dat uiteraard graag.

Wij houden jullie op de hoogte over de voortgang van het traject.

Mede namens kader Huub van de Bent,

Soraya Faez
Bestuurder CNV Vakmensen
E: s.faez@cnvvakmensen.nl
M: 06 20 43 61 65


“Stop de kortingen op ons pensioen, voorkom verhoging van de premie en geen verlaging van de toekomstige opbouw” Teken de petitie op: https://geenpensioenskortingen.petities.nl/