Nog steeds geen cao-resultaat Slagersbranche

Werkgeversorganisatie KNS en de vakbonden FNV en CNV Vakmensen, zijn na het vijfde intensieve cao-overleg op 18 maart uit elkaar gegaan met de boodschap van werkgevers dat zij begin komende week een schriftelijk eindbod toezenden. Vooral loon en looptijd blijft het struikelblok, veel andere verslechteringsvoorstellen van werkgevers zijn wel van tafel gehaald.

Zo blijft de zondagtoeslag voor de ambachtelijk slagers ongewijzigd, de seniorenregeling blijft op 60 jaar in plaats van 62 jaar en de productietoeslag van 1,25% wordt niet geschrapt, zoals de werkgevers wilden. 

Petitie

De kaderleden van FNV en CNV boden voorafgaand aan dit allerlaatste cao-overleg een gezamenlijke petitie voor een beter loonbod, een verbeterde reiskostenregeling en seniorenregeling aan de werkgevers aan. Deze petitie was door meer dan 1.000 werknemers uit de branche ondertekend. Maar helaas heeft dit de werkgevers niet bewogen om tot een goed onderhandelingsresultaat te komen.
Ook dit laatste cao-overleg stond weer in het teken van erg lange schorsingen voordat werkgevers een stap konden zetten. En hoewel er ook nu weer stappen zijn gezet is het nog steeds onvoldoende om van een onderhandelingsresultaat te kunnen spreken.

Laatste bod van werkgevers

Het laatste bod van werkgevers is een cao met een looptijd van 18 maanden. Met daarbij een loonsverhoging van 5,5 procent op 1 maart 2024, 2,5 procent op 1 januari 2025 en dan nog 1,5 procent op 1 juli 2025. De vakbonden hebben daarop gereageerd dat deze looptijd te lang is of de loonsverhoging te laag is en te laat in de tijd komt. Werkgevers konden daarop niet meteen een eindbod formuleren. Dat zullen ze begin volgende week schriftelijk toezenden. Wat dan vanzelfsprekend meteen aan de leden wordt voorgelegd.

Wel overeengekomen

Verder is tijdens dit onderhandelingstraject wel overeengekomen dat de reiskostenvergoeding wordt verhoogd naar 0,21 cent per kilometer. Daarnaast worden de reiskosten – als je op jouw initiatief  verder van het werk gaat wonen – vergoed tot een maximum van 25 kilometer extra enkele reis. Dit geldt met ingang van de nieuwe cao ook voor werknemers die al verhuisd zijn. En voor wat betreft flexwerk zijn we het eens geworden dat in de cao een artikel komt dat opdrachtgevers in het slagersbedrijf de verplichting hebben om (internationale) medewerkers die langer dan 5 jaar op het bedrijf in een productiefunctie werkzaam zijn (al dan niet via verschillende uitzendbureaus) duurzaam in Nederland verblijven en huisvesting in de directe omgeving hebben, een arbeidsovereenkomst wordt aangeboden. De loontabel wordt herzien gedurende de looptijd van de komende cao. Er komt een stagevergoeding van 350 euro voor Bol-leerlingen. In de cao wordt opgenomen de mantelzorgregeling, Budgetcoaches, employability en loopbaanadvies. 

Eindbod

Wat betekent dit nu, een eindbod? Volgende week doen werkgevers dus een laatste eindbod. Dat betekent dat de onderhandelingen daarna zijn gestopt. 
Weet: een eindbod van werkgevers wordt door de bonden negatief ter stemming voorgelegd aan de leden, omdat we vinden dat het niet aan het mandaat voldoet waarmee jullie de bond op pad hebben gestuurd. 

Oordeel aan de leden

Maar het oordeel is en blijft aan de vakbondsleden. Als de helft+één van de stemmende leden tegen het volgende week gepresenteerde eindbod van werkgevers stemt dan is er geen cao-akkoord. Tegen het eindbod stemmen betekent dat je ook bereid bent tot het voeren van acties. Dan komt het er op aan! Dus houdt komende week je mail goed in de gaten en geef je oordeel via het officiele stemformulier.

Cao online en digitaal nieuws ontvangen

Ontvang je deze nieuwsbrief per post dan hebben wij geen mailadres van jou. Wil je in het vervolgd de nieuwsbrief liever digitaal (en dus sneller) ontvangen? Ga naar www.cnvvakmensen.nl/mijncnv/
en pas je gegevens aan. Je kunt het hele cao-traject ook online volgen. Reageer of stel je vragen en blijf zo altijd op de hoogte van het laatste nieuws over jouw cao. Ga hier naar jouw cao-pagina

Nancy Abelskamp
bestuurder CNV Vakmensen 
M: 06  51 25 11 59
E: n.abelskamp@cnvvakmensen.nl