Nieuwe Pensioenregeling in de Zeevisserij: breng je stem uit

Wat vind jij van de nieuwe pensioenregeling in de Zeevisserij?

Er komt een nieuwe pensioenregeling, jouw pensioen verandert

Samen met werkgevers- en werknemersorganisaties heeft de overheid nieuwe afspraken over het pensioen gemaakt. Dit is nodig omdat onze arbeidsmarkt sterk veranderd is sinds de eerste afspraken over ons pensioen werden vastgelegd. Mensen wisselen bijvoorbeeld vaker van baan en ze leven langer. Dit vraagt om flexibelere regels. De nieuwe regels staan in de Wet toekomst pensioenen, die in 2023 inging. Vanaf 1 januari 2028 moeten alle pensioenen aan de nieuwe regels voldoen. Pensioenfonds PGB heeft ervoor gekozen om op 1 januari 2027 over te gaan naar het nieuwe stelsel. Daarom hebben de werkgevers en het CNV in de sectorcommissie zeevisserij samen met Pensioenfonds PGB een concept transitieplan gemaakt. Dit plan zorgt voor een nieuwe premiepensioenregeling. Deze regeling lijkt op onze huidige regeling, is voor alle groepen net zo goed, en kost niet meer premie. Wij zijn nu benieuwd wat jij ervan vindt. We leggen dit akkoord met een positief advies aan je voor. Breng je stem uit voor 20 juni 2024, 12.00 uur!

Rekening met alle groepen

Uitgangspunt bij het inrichten van de pensioenregeling zeevisserij is dat het een verplicht gestelde regeling blijft en dat zo dicht mogelijk bij de huidige regeling wordt gebleven. Daarnaast hebben we bij het inrichten van de nieuwe pensioenregeling rekening gehouden met alle groepen. Het maakt dus niet uit of je nu werkt in de zeevisserij of dat je er vroeger gewerkt hebt, je jong of oud bent, je gepensioneerd bent of een arbeidsongeschiktheidspensioen hebt dan wel een nabestaandenpensioen ontvangt. Er is met alle groepen rekening gehouden. Uit de berekeningen van PGB blijkt dat bij de meeste doorgerekende scenario’s de nieuwe regeling voor die groepen een betere uitkomst geeft . Nu volgt in deze nieuwsbrief een opsomming van de belangrijkste keuzes die we gemaakt hebben. In bijlage 1 (was-wordt lijst)” hebben we kort de hoofdlijnen van de oude en nieuwe regeling naast elkaar gezet. “Hierin zie je dat de oude regeling en nieuwe regeling veel op elkaar lijken. Ben je nieuwsgierig naar alle keuzes dan kan je dat nalezen in het bijgevoegd sjabloon transitieplan.

De keuze voor de solidaire pensioenregeling

Er is gekozen voor de solidaire pensioenregeling. Belangrijkste argumenten van ons voor deze keuze zijn:

 • De solidaire regeling staat het best garant voor een stabiele uitkering tijdens het pensioen.
 • De solidaire regeling biedt de meeste mogelijkheden om de sterke elementen van de huidige regeling te behouden.
 • De solidaire regeling sluit het meest aan op de wensen van de werknemers in de sector.
 • De solidaire regeling legt meer nadruk op het samen beleggen en samen risico’s delen, en gaat dus meer uit van solidariteit.
 • De solidariteitsreserve in de solidaire regeling geeft betere mogelijkheden om financiële tegenvallers samen op te vangen.
 • De eerste vulling van de solidariteitsreserve wordt gefinancierd vanuit de dekkingsgraad van PGB. 

We gaan invaren

Het voordeel van invaren is, dat het pensioenfonds geen hoge buffers hoeft aan te houden in de oude regeling. Hierdoor kan het pensioengeld eerder worden toegekend aan deelnemers en gepensioneerden. Daarnaast voorkomen we met invaren dat er twee systemen naast elkaar blijven bestaan, wat extra kosten voor administratie en toezicht scheelt. Eén pensioenregeling is ook duidelijker en biedt beter inzicht in je persoonlijke situatie. Volgens berekeningen van PGB levert invaren altijd een beter resultaat op dan niet-invaren. Kortom, invaren biedt duidelijke voordelen en zorgt voor een beter en inzichtelijker pensioen voor alle deelnemers.

Compensatieregeling

Met de nieuwe pensioenwet (WTP) wordt de solidariteit tussen jong en oud anders geregeld. Dit is wettelijk opgelegd. Hierdoor kan het pensioenkapitaal voor  de leeftijdsgroep van circa 45 jaar tot 60 jaar lager zijn dan in het huidige systeem.  De WTP biedt de mogelijkheid om voor dit effect een compensatieregeling op te zetten voor dit effect. Omdat we rekening houden met alle groepen (zie boven) hebben we ervoor gekozen dit te doen.  Met deze regeling zorgen we ervoor dat het pensioenkapitaal zo veel als mogelijk gelijk blijft aan wat het nu is.

Veel blijft hetzelfde

Onderstaande punten uit de huidige pensioenregeling van het Zeevisbedrijf blijven behouden:

 • Pensioen blijft een arbeidsvoorwaarde.
 • De AOW blijft bestaan.
 • Het ouderdomspensioen blijft levenslang.
 • Partner-, wezen- en arbeidsongeschiktheidspensioen blijven bestaan en geven zelfs een (iets) hogere uitkering.
 • Het pensioenfonds PGB blijft alle premies beleggen.
 • Het pensioenfonds PGB blijft rekening houden met de stijgende levensverwachting.
 • Pensioenfonds PGB blijft zorgen voor een goed pensioen later.

Verschil huidige en nieuwe regeling

In het transitieplan - was/wordt overzicht (bijlage 2) tref je in hoofdlijnen een vergelijking aan tussen de oude en de nieuwe conceptpensioenregeling. Voor meer informatie kan je contact opnemen met Wietze Kampen: w.kampen@cnv.nl 

Positief stemadvies

Het CNV legt die conceptpensioenregeling met een positief stemadvies aan je voor. De stemming gaat over de invulling van een wettelijke regeling. Je stemt dus niet voor of tegen het nieuwe pensioenstelsel. De reden voor het positieve stemadvies is, dat uitgaande van de nieuwe wetgeving de uitkomst toch heel veel lijkt op de huidige regeling en uitgaat van solidariteit. Leden van het CNV kunnen nu hun stem uitbrengen over dit akkoord.
Klik hier om je stem uit te brengen.
Stem voor 20 juni 2024 12.00 uur. Krijg je de nieuwsbrief per post dan kun je met deze link op internet je stem uitbrengen: https://shorturl.at/sp1SE 

Nog vragen en/of opmerkingen?

Heb je nog vragen en/of opmerkingen dan kan dat via w.kampen@cnv.nl

Wietze Kampen, onderhandelaar CNV
M 06 5120 3004 / w.kampen@cnv.nl 

Downloads