Moeizame Onderhandelingen Cao Zeevisbedrijf

Partijen zijn drie keer bij elkaar geweest. Feitelijk is er nauwelijks onderhandeld. Dit is de reden waarom we nu pas met jou communiceren. Er is te weinig vooruitgang te melden op de belangrijkste onderwerpen.

We willen je informeren over de onderhandelingen voor de nieuwe cao. Tot nu toe zijn we drie keer bij elkaar geweest, maar eerlijk gezegd zijn er weinig vorderingen geboekt, vooral op belangrijke kwesties.

Definitieve cao-voorstellen
We wilden wachten met delen van de voorstellen, totdat de werkgevers ook hun voorstellen hadden ingediend. Dit deden we om te voorkomen dat onze voorstellen aanleiding zouden zijn tot extra verslechteringen van hun kant. In de bijlage vind je de definitieve voorstellen.

Nauwelijks onderhandeld
Ondanks dat we voor de zomer onze voorstellen met de werkgevers deelden, kregen we pas op 1 november een eerste summiere reactie. Op 1 december is de laatste onderhandelingsronde. Laten we hopen dat er dan echt wordt onderhandeld en dat de werkgevers goed beargumenteerde tegenvoorstellen presenteren.

 

 

Wietze Kampen Bestuurder
Gert Koster Vakbondsconsulent
CNV Vakmensen 

Downloads

Heb je een vraag of opmerking aan de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error